MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 3, 2004

 Közlemény

Heparinkezelés hatása a melanoma áttétképzésére preklinikai modellben

Tóvári József1, Bereczky Bíborka1, Gilly Réka1, Skopál Judit2, Vágó Ágnes1, Tímár József1

1Országos Onkológiai Intézet, , Budapest
2Hemostasis laboratórium, Nemzeti Stroke Központ, , Budapest

Különbözõ tumorok antikoagulációs terápiája során megfigyelték, hogy a heparinszármazékoknak tumorprogressziót késleltetõ hatása is van. Mivel humán melanomákban semmilyen erre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, megvizsgáltuk különbözõ heparinok hatását preklinikai tumormodelleken. Sem a nem frakcionált heparin (UFH), sem annak kis molekulasúlyú származéka (LMWH) nem befolyásolta a HT168-M1 melanomasejtek in vitro illetve in vivo növekedését, azonban a heparinkezelések szignifikánsan gátolták a tüdõ- és májmetasztázisok kialakulását 20-200 IU/kg dózistartományban. Az antimetasztatikus hatás egyik eleme a tumorsejtek tüdôerekben történõ korai (5 perctôl 4 óráig terjedô) megakadásának gátlása volt. A heparinok antimetasztatikus hatásának vizsgálata során kiderült, hogy ennek fontos eleme a tumorsejtek migrációjának és mátrixinváziójának blokkolása. A bemutatott kísérleti adatok alapján kijelenthetjük, hogy a heparinoknak, különösen az LMWH-nak, specifikus antimetasztatikus hatása van humán melanomák esetében, amely független a véralvadásra gyakorolt hatástól. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 3, 235-241, 2004

Heparin inhibits metastatization of experimental melanoma. Heparin treatment, at human equivalent doses, modulates coagulation parameters in mice similarly to the human situation. Heparins were tested in various melanoma metastasis models for their antimetastatic acitvity. Heparins were active against melanoma metastasis without influencing the primary tumor. Tumor cell-induced platelet aggregation was not the primary target of heparins, since melanoma cells were not active in this respect. Our results support the notion that heparins have antimetastatic acitivity. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 3, 235-241, 2004


Beküldve: 2004. július 12.; elfogadva: 2004. szeptember 1.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad