MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 3, 2004

 Közlemény

Az apoptózis elõfordulása és jelentõsége daganatos folyamatokban

Szende Béla

MTA-SE EKSZ Molekuláris Pathologiai Kutató Csoport, I. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intézete, Semmelweis Egyetem, Budapest

A daganatmegelõzõ állapotok és rosszindulatú daganatok esetében feltételezhetõ az apoptotikus aktivitás csökkenése. Az utóbbi évek vizsgálatai alapján kiderült, hogy ez a tétel csak bizonyos tumorok esetében helytálló. Több adat szól amellett, hogy a kevésbé differenciált daganatokban magasabb az apoptotikus sejtek aránya, mint a jól differenciált daganatokban. Ugyanakkor a jól differenciált tumorok esetében nagyobb mértékû apoptózisindex-emelkedést érhetünk el citosztatikumokkal, vagy hormonkezeléssel. A szerzõ által vizsgált prosztatarák, coloncarcinoma és acut lymphoid leukaemia esetében az apoptózis indukálhatósága a kezelés szempontjából prediktív faktornak tekinthetõ. Kevésbé állítható ez emlõrákokról és mesopharyngealis carcinomákról. A neuroblastoma, valamint a pajzsmirigy follicularis adenomája és follicularis, továbbá papillaris rákja és a mellékpajzsmirigy adenomája igen alacsony spontán apoptotikus aktivitással rendelkezik. Ezen tumorok estében az apoptózist befolyásoló gének (pl. bcl2, p53, bax) kifejezõdésének sajátosságai a kórszövettani differenciáldiagnosztika szempontjából bírhatnak jelentõséggel. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 3, 215-219, 2004

The occurrence and significance of apoptosis in tumors. Decreased apoptotic activity in precancerous lesions and in malignant tumors has largely been prejudiced. Results of studies performed in the last years showed that this suggestion is correct only in certain types of tumors. Data have been revealed on higher apoptotic activity in poorly differentiated tumors, whereas in well-differentiated neoplasms this activity is relatively low. At the same time, cytostatic or hormonal treatment of well-differentiated tumors result in a considerable elevation of the apoptotic index. The author considers the inducibility of apoptosis as a predictive factor regarding the efficacy of therapy in case of prostate carcinoma, colon carcinoma and acute lymphoid leukemia. This statement is less applicable to breast cancer or mesopharyngeal carcinoma. Very low apoptotic activity was observed in neuroblastomas, follicular adenomas, as well as follicular and papillary carcinomas of the thyroid gland, and adenomas of the parathyroid gland. Expression of genes influencing apoptosis, such as bcl2, p53, and bax, may rather be of importance from the point of view of histological differential diagnosis. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 3, 215-219, 2004


Beküldve: 2004. június 9.; elfogadva: 2004. július 11.
Elérhetőség: Dr. Szende Béla, MTA-SE EKSZ Molekuláris Pathologiai Kutató Csoport, I. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intézete, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Ülõõi út 26.; Tel: 1-266-0451, Fax: 1-266-0451; E-mail: bszende@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad