MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 3, 2004

 Közlemény

A dohányzásból származó DNS-adduktok szerepe a karcinogenezisben

Schoket Bernadette

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest

Epidemiológiai vizsgálatok egyértelmûen kimutatták, hogy a dohányzás daganatos betegségeket okoz. Számos kémiai karcinogénnek vagy metabolitjainak a biológiai hatását az váltja ki, hogy reakcióképes származékaik kovalensen kötõdnek a DNS-hez, és az így keletkezett DNS-sérülések mutációkat indukálnak a kritikus génekben. A dohányfüst-expozíció következtében létrejött karcinogén-DNS adduktoknak kulcsszerepe van számos daganatos betegség, elsõsorban a tüdõrák iniciációjában. A dohányzás DNS-károsító hatását bizonyítja a dohányfüst-eredetû karcinogén-DNS adduktok jelenléte a dohányzók különbözô szöveteiben. A DNS-adduktok fontos biomarkerek a dohányzás okozta genotoxikus expozíció biomonitorozásában. A közlemény errõl a témáról nyújt rövid irodalmi áttekintést. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 3, 201-205, 2004

The role of DNA adducts in smoking-related carcinogenesis. Epidemiological studies indicate a close association between smoking and cancer. Biological activity of many chemical carcinogens and of their metabolites is induced by covalent binding of their reactive derivatives to DNA, which consequently causes mutations in critical genes. Carcinogen-DNA adducts formed by exposure to tobacco smoke have a key role in the initiation of various types of cancer including lung cancer. Presence of tobacco smoke-related carcinogen-DNA adducts in various tissues of smokers proves the DNA damaging effect of smoking. DNA adducts are important biomarkers for the biomonitoring of human genotoxic exposures to tobacco smoke. The paper gives a short overview on the role of smoking-related DNA adducts in carcinogenesis. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 3, 201-205, 2004


Beküldve: 2004. augusztus 2.; elfogadva: 2004. augusztus 25.
Elérhetőség: Dr. Schoket Bernadette, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, Országos Környezetegészségügyi Intézet, 1097 Budapest Gyáli út 2-6.; Tel: 1-476-1100/2386, Fax: 1-215-0148; E-mail: schoketb@okk.antsz.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad