MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 3, 2004

 Közlemény

Proteoglikánok a májban

Kovalszky Ilona1, Dudás József1, Gallai Mónika1, Hollósi Péter1, Tátrai Péter1, Tátrai Enikõ1, Schaff Zsuzsa2

1I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2II. sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A proteoglikánok fehérjevázból és az ahhoz kovalensen kapcsolódó savanyú cukorláncokból épülnek fel. A szervezetben mindenütt jelen vannak, elsõsorban az extracelluláris mátrixban és a sejtek felszínén. A májban normális körülmények között elsõsorban syndecan-1 található. Májcirrhosisban minden általunk vizsgált proteoglikán mennyisége nõ. Májrákban a syndecan-1 mennyiségi változásánál sokkal jellemzõbb a molekula kóros lokalizációja. A tumor jellegzetessége az agrindús stróma. A proteoglikánok részben fehérje-, részben cukorláncaik részvételével aktív részesei a sejtmûködés szabályozásának. Mennyiségi és minõségi változásuk hozzájárul a daganatos fenotípus kialakításához. A májrákok heparánszulfátjai alulszulfatáltak, és ezért biológiai hatékonyságuk csökken, vagy megváltozik. Kevésbé kötik a transzkripciós faktorokat, és nem gátolják a topoizomeráz I aktivitását. A syndecan-1 csonkolt mutánsa a hepatomasejtek differenciációját idézi elõ és gátolja az endogén syndecan-1 extracelluláris domén lehasadását (shedding). Ez a jelenség a shedding sejtszabályozásban betöltött szerepére hívja fel a figyelmet. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 3, 207-213, 2004

Proteoglycans in the liver. Proteoglycans are macromolecules formed by a protein core to which sugar chains are covalently attached. They are present on the cell surface and in the ECM of living things. In normal liver syndecan-1 is the dominant transmembrane proteoglycan, trace amounts of ECM proteoglycans are in the stromal components. The amounts of proteoglycans we studied increase in liver cirrhosis. In liver cancer abnormal localization of syndecan-1 and stroma rich in agrin was characteristic. The core proteins as well as the sugar chains of proteoglycans interact with and modulate the effect of regulatory factors. This implies that structural alterations of proteoglycans contribute to the development of malignant phenotype. Heparan sulfate chains of liver cancer are undersulfated with decreased or altered biological activity. Their binding capacity for transcription factor decreases, and they do not inhibit topoisomerase I enzyme. Truncated form of syndecan-1 lacking the extracellular domain of the molecule induces differentiation of hepatoma cell line and inhibits the shedding of syndecan-1. This phenomenon calls attention to the importance of syndecan-1 shedding in the regulation of cell behavior. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 3, 207-213, 2004


Beküldve: 2004. augusztus 30.; elfogadva: 2004. szeptember 4.
Elérhetőség: Dr. Kovalszky Ilona, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllõi út 26.; Tel: 266-1638/4449; E-mail: koval@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad