MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 2, 2004

 Közlemény

A nyelõcsõrák szimultán radio-kemoterápiája (saját eredményeink alapján)

Patonay Péter, Naszály Attila, Mayer Árpád

Fõvárosi Onkoradiológiai Központ, Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza, Budapest

CÉLKITÛZÉS: Irreszekábilis illetve inoperábilis nyelõcsõdaganatok szimultán radio-kemoterápiás kezelése hatásosságának vizsgálata.
MÓDSZER: 1995. január - 2002. december között 29 beteget részesítettek irreszekábilis, illetve inoperábilis nyelõcsõrák miatt radio-kemoterápiában. A terápia a nyelõcsõ érintett szakaszának üregi HDR AL sugárkezelésével indul (8 Gy gócdózis, 0,5 cm gócmélység, 2-3-szor ismételve, 1-1 hetes idõközökkel.) Ezt perkután megavoltos irradiáció követi 50 Gy-s gócdózisban, 5x2 Gy/hét gócfrakciókkal 5 hét alatt. A perkután irradiációval szimultán indul a citosztatikumos kezelés (Cisplatin-5-Fluorouracil kombináció, háromszor ismételve, 4 hetenként).
EREDMÉNY: A nyelési funkció javult 16/29 esetben, 10/29 esetben nem változott, 3/29 betegnél romlott (1 ill. 3 egységgel). A javulás idõtartama átlagosan 12,5 hónapig állt fenn (3-55 hó). A kezelést követõen teljes remissziót 9/29 betegnél értek el, 17/29 betegnél röntgenológiailag igazolt részleges remisszió alakult ki. Mellékhatás: Csaknem valamennyi betegnél volt mérsékelt vagy közepes fokú oesophagitis, azonban a nyelési funkció átmeneti romlása 18/29 betegnél volt észlelhetô. 2/29 betegnél volt citosztatikumos kezelés után közepes fokú leukopénia. 3/29 betegnél tracheo-oesophagealis sipoly miatt kellett a kezelést megszakítani. A követési idõ átlagosan 12,2 hónap volt (3-55 hó). A nyelési funkció javulásának idõtartama átlagosan 10,7 hónap (2-55 hó) volt.
KÖVETKEZTETÉS: A kezdeti eredmények a palliatív szimultán radio-kemoterápiás kezelés kedvezõ hatására utalnak inoperábilis nyelõcsõrák esetében. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 2, 151-156, 2004

The radiochemotherapy of the oesophageal cancer. AIM: To prove the efficacy of the simultaneous radio-chemotherapy of the inoperable or irresectable esophageal cancer.
METHODS: Twenty-nine patients with inoperable or irresectable oesophageal cancer were treated betwen January 1995 and December 2002. The therapy was started with intraluminal HDR AL irradiation for the recanalisation of the esophagus (8 Gy at 0.5 cm depth, repeated two-three times, with one-week interval), followed by percutan megavolt irradiation one week after the last HDR AL session (50 Gy total dose, 5x2 Gy/week fractions for 5 weeks). The chemotherapy was started simultanously with the percutan megavolt irradiation (three courses of Cisplatin-5-Fluorouracil combination, with four-week intervals).
RESULTS: The swallow function has been improved in 16/29 patients, it remained unchanged in 10/29 and got worse in 3/29 patients (1 and 3 Units), respectively. Remission: complete 9/29 patients, partial 17/29 patients. Side effects: Esophagitis of different degree occurred in all patients, consecutive transitory dysphagia developed in 8/29 patients, leucopenia after the chemotherapy in 2/29 patients, tracheo-esophageal fistula in 3/29 patients. Follow-up time: average 12.2 months (3-55 months). The duration of the swallow function improvement: average 10.7 months (2-55 months).
CONCLUSION: The initial results refer to the favourable effect of the palliative radio-chemotherapy of the inoperable esophageal cancer. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 2, 151-156, 2004


Beküldve: 2003. szeptember 16.; elfogadva: 2004. május 20.
Elérhetőség: Dr. Patonay Péter, Fõvárosi Onkoradiológiai Központ, Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza, 1145 Budapest Uzsoki utca 29.; Tel: 1-467-3700, Fax: 1-251-1478

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad