MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 2, 2004

 Közlemény

Kis dózisú kemoterápiával kombinált sugárterápiával szerzett eredményeink lokálisan elõrehaladott stádiumú fej-nyaki rákban

Nagy Beatrix1, Molnár József2, Rovó László3, Paczona Róbert3, Thurzó László1

1Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2Microbiologiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
3Fül-Orr-Gégészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Korábbi preklinikai vizsgálatunk során azt tapasztaltuk, hogy a kemoterápia kis dózisait sugárterápiával kombinálva maximális additív antiproliferatív hatás jelenik meg a két modalitás között. Ezen megfigyelés alapján egy naponta adható orális kemoterápiás készítmény kis dózisai és a szokásos dózisú sugárterápia szimultán adásával végeztünk klinikai vizsgálatot a hatékonyság és toxicitás meghatározására. Lokálisan elõrehaladott stádiumú fej-nyaki tumoros betegek esetében a sugárterápiát heti 5 alkalommal 2 Gy-es frakciókban 70 Gy összdózisban alkalmaztuk. A kezelés tartama alatt 30 mg/kg napi dózisban orálisan tegafurt (Ftorafurt) szedtek a betegek. 2000 és 2002 között 50 beteget vizsgáltunk. A betegek 60%-ában teljes remisszió jelentkezett 94%-os összesített válaszarányt elérve. Grade 2-3 akut mucositis a betegek 56%-ánál (28 betegnél) jelentkezett, míg grade 2-3 gasztrointesztinális és hematológiai toxicitásokat a betegek 8%-ánál (4 betegnél) észleltünk. E mellékhatások miatt többnyire 2 héttel hossszabbodott meg az elõzetesen tervezett kezelési idõ. Gondos szupportív terápia hatására a toxicitás gyorsan megszûnt. Összegzésképpen levonhatjuk azt a következtetést, hogy a kis dózisú orális kemoterápia kombinációja szokott frakcionálású sugárterápiával hatékony és egyszerû kezelési mód a kedvezõtlen prognózisú lokálisan elõrehaladott stádiumú fej-nyaki tumoros betegek esetében. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 2, 145-149, 2004

Radiotherapy in combination with low-dose chemotherapy in locally advanced head and neck cancer. A previous preclinical study revealed that the maximal additive effect between chemotherapy (CT) and irradiation (RT) occurred at a low level of CT. Therapy was therefore designed with an oral drug daily given in combination with RT in order to determine the efficacy and toxicity. Locoregionally advanced head and neck tumor patients were treated with simultaneous RT and CT. RT was administered 5 times per week at 2 Gy per fraction in a total dose of 70 Gy. Throughout the treatment 30 mg/kg Tegafur was given daily orally. In the period between 2000 and 2002, 50 patients were enrolled. Complete remission was attained in 60%, with an overall response rate of 94%. Acute mucositis of grade 2 or 3 was observed in 56% (28 patients), and gastrointestinal and hematologic toxicity of grade 2 or 3 occurred in 8% (4 patients). Because of side-effects, the duration of treatment was at most 2 weeks longer. Toxicity was eliminated quickly by careful supportive therapy. In conclusion, it is considered that oral low-dose CT in combination with RT is an efficient and simple mode of treatment for locally advanced head and neck tumor patients with a poor prognosis. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 2, 145-149, 2004


Beküldve: 2003. október 20.; elfogadva: 2003. november 24.
Elérhetőség: Dr. Nagy Beatrix, Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem, 6725 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat Kórháza, Kálvária sugárút 57.; Tel: 36-62-490-590, Fax: 36-62-420-886; E-mail: nbeatrix@freemail.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad