MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 2, 2004

 Közlemény

IB (FIGO) stádiumú méhnyakrák kezelésében a preoperatív magas aktivitású brachyterápia hatásosságának vizsgálata (saját eredményeink alapján)

Mayer Árpád, Nemeskéri Csaba, Póti Zsuzsa

Fõvárosi Onkoradiológiai Központ, Uzsoki utcai Kórház, Budapest

A VIZSGÁLAT CÉLJA: IB (FIGO) stádiumú méhnyakrákos betegeknél a magas aktivitású preoperatív brachyterápia hatásosságát vizsgálni a mûtéti preparátum szövettana, lokális státus, disszemináció és a tünetmentes túlélés alapján.
VOZSGÁLATI ANYAG ÉS MÓDSZER: Az Uzsoki utcai Kórház, Fõvárosi Onkoradiológiai Központban 1993. január 1. és 1997. december 31. között 153 IB (FIGO) stádiumú különbözô szövettanú méhnyakrákos beteg komplex kezelésének részeként preoperatív magas aktivitású brachyterápia (high dose rate afterloading = HDR-AL) is történt, melynek dózisa A pontra számítva 2x5,5 Gy egy hét szünet közbeiktatásával. Mûtét a preoperatív HDR-AL kezelések után általában két héten belül történt, eltérõ radikalitással. A mûtéti preparátum szövettani leletétõl függõen változott a posztoperatív sugárkezelés formája. Maradék tumor esetén ún. csonkbiztosító 2x5,5 Gy HDR-AL kezelés történt 5 mm szövetmélységre egy hét szünet közbeiktatásával 20 mm hosszban a hüvelycsonk felsõ harmadára. Ezt követte a kismedence perkután megavolt-terápiája (telekobalt, lineáris gyorsító) 50 Gy dózissal box technikával, mely bizonyos esetekben a paraaortalis régió egyidejû besugárzására is kiterjedt. Negatív szövettan esetén a betegek túlnyomó hányadában posztoperatív ún. csonkbiztosító HDR-AL kezelés sem történt. Retrospektív analízissel lehetett meghatározni a rendszeresen utánkövetett méhnyakrákos betegek kezelésének eredményességét a tumormentesség, lokális recidíva, metasztázis, illetve disszemináció kialakulásának ideje alapján.
EREDMÉNYEK: A 153 frakcionált preoperatív HDR-AL kezelés után IB (FIGO) stádiumú méhnyakrákos nõbeteg 33,4%-ában szövettanilag tumormentesség volt elérhetõ. A rendszeres utánkövetés (minimálisan 5 év) alatt 17 betegnél (11%) lokális recidíva, 13 betegnél (8,4%) disszemináció alakult ki, és ezen utóbbiak között 4 betegnél (2,6%) egyidejûleg lokális recidíva is fellépett.
MEGBESZÉLÉS: IB (FIGO) stádiumú méhnyakrákban a preoperatív HDR-AL kezelés saját beteganyagunk feldolgozása alapján a lokális recidívák számát csökkenti. A mûtéti preparátum negativitása ellenére az ún. csonkbiztosító HDR-AL kezelés ajánlható, de maradék tumor esetén mind a csonkbiztosító HDR-AL kezelés, mind a perkután megavolt-terápia saját beteganyagunk feldolgozása alapján ajánlott. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 2, 141-144, 2004

Evaluation of high-dose-rate brachytherapy of the preoperative treatment of stage IB (FIGO) cervical carcinoma. PURPOSE: Examination of stage IB (FIGO) cervical cancer patients treated with preoperative high dose rate brachytherapy (HDR BT) on the basis of specimen histology, local control and disease-free survival.
MATERIAL AND METHOD: Patients with stage IB cervical cancer were treated between 01/01/1993 and 31/1/1997 as part of complex treatment with HDR BT, the dose calculated for point A 2x5.5 Gy, with one week interval in the Municipal Centre of Oncoradiology, Uzsoki Hospital, Budapest. Different types of surgery were carried out in general within two weeks after preoperative HDR BT. Depending on the specimen histology, postoperative radiation treatment varied. In case of residual tumor vaginal BT 2x5.5 Gy was applied within a week; the dose was relevant to a tissue depth of 5 mm and to the upper third of vagina. This was followed by percutan irradiation (telecobalt, linear accelerator) at a dose of 50 Gy, box technique. In certain cases the paraaortal region was simultanously irradiated. In case of negative specimen no postoperative vaginal HDR BT was applied in the majority of patients. Retrospective analysis helped to determine the effectiveness of regularly followed patients, as for local control and metastasis on the basis of the time of development of dissemination, respectively.
RESULT: 33.4% of 153 preoperatively treated patients had tumor-free specimen. Regular follow-up (at least 5 years) showed local relapse in 17 patients (11%), dissemination in 13 patients (8.4%), and 4 among them (2.6%) had simultaneous local relapse.
CONCLUSION: On the basis of our data it can be stated that preoperative HDR BT in stage IB cervical carcinoma decreased local relapse. In spite of negative specimen histology, vaginal HDR BT can be suggested, but if there is residual tumor, both HDR BT and percutan irradiation is suggested on the basis of our data. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 2, 141-144, 2004


Beküldve: 2003. október 9.; elfogadva: 2003. október 27.
Elérhetőség: Dr. Mayer Árpád, Fõvárosi Onkoradiológiai Központ, Uzsoki utcai Kórház, 1145 Budapest Uzsoki u. 29.; Tel: 1-251-1478; E-mail: mayera@elender.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad