MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 2, 2004

 Közlemény

Sejtbiológia és népegészségügy

Köteles György, Bognár Gabriella, Dám Annamária, Kerekes Andor, Thuróczy György

Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, Budapest

A szerzõk a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program 1/016/2001 sz. témájában, az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások lakosságot érintõ szintjeit határozták meg, a biológiai hatások kimutatására alkalmas módszerek rendszerét állították össze a dózis-hatás összefüggések feltárásával, vizsgálták a hatást módosító protektív, illetve szenzitizáló tényezõk szerepét. Megállapították építõanyagok rádiumtartalmának
megoszlását, belsõ terek radonaktivitás-koncentrációját, lakásokban a háztartási berendezések környezetében kialakuló 50 Hz-es mágneses indukciók mértékét. A biológiai dozimetriai eljárásokat azok jelzési idejével osztályozták. Vizsgálták a sejten belüli antioxidáns enzimek sugárérzékenységét és a szérum antioxidáns kapacitásának mértékét. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 2, 121-125, 2004

Cellular biology and public health. Within the framework of the National Research and Development Program No. 1/016 /2001 the authors determined the population levels of ionizing and nonionizing radiations, elaborated the system of assays for detection of biological effects including dose-effect relationships, studied the roles of protective and sensitizing factors in the effect modification. The radium content of building materials were determined as well as the indoor radon activity concentrations and the magnetic induction fields around household equipment operating with 50 Hz. Biological dosimetry techniques were categorized according to the indication time. In addition, radiation sensitivity of intracellular antioxidant enzymes and the antioxidant capacity of blood sera were measured. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 2, 121-125, 2004


Beküldve: 2004. március 25.; elfogadva: 2004. május 27.
Elérhetőség: Dr. Köteles György, Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, 1775 Budapest ; Tel: 482 2001, Fax: 482 2003; E-mail: radbiol@hp.osski.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad