MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 2, 2004

 Közlemény

A colorectalis szûrések egészség-gazdaságtani elemzése

Boncz Imre2, Sebestyén Andor1, Dózsa Csaba1, Pál Miklós1, Sándor János3, Palásti Judit1, Betlehem József4, Ember István3

1OEP Szakmapolitikai és Koordináló Fõosztály, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest
2Diagnosztikai és Menedzsment Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Fõiskolai Kar, Pécs
3Közegészségtani Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
4Klinikai és Ápolástudományi Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Fõiskolai Kar, Pécs

CÉL: Dolgozatunk célja, hogy a szervezett colorectalis szûrések elindítása kapcsán meghatározzuk a szûrési és kezelési költségeket, valamint felmérjük a szervezett colorectalis szûrés várható epidemiológiai és gazdasági nyereségét, költség-hatékonyságát.
MÓDSZER: A dolgozatban ismertetett adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2001. évi finanszírozási adatbázisából származnak. A kezelési költségek a járóbeteg-szakellátás, az aktív és krónikus fekvõbeteg-szakellátás költségeit, a gyógyszerek ártámogatásához nyújtott társadalombiztosítási támogatást és a keresõképtelenséggel (benne táppénz) kapcsolatos kiadásokat tartalmazzák. A szûrési program várható hozadékának meghatározását különbözõ szûrési stratégiák alkalmazásával modelleztük 10 éves periódusra.
EREDMÉNYEK: A colorectalis daganatok kezelési költsége 2001-ben 9,98 milliárd forint (34 817 250 USD, 38 871 666 EUR) körül volt. A 45-65 év közötti korosztályban 10%-os mortalitáscsökkenéssel számolva 718 élet (nettó jelenérték, NJÉ: 515), 20%-os mortalitáscsökkenéssel számolva 1462 élet (NJÉ: 1050) menthetõ meg 10 év alatt. A megmentett életek költsége a mortalitás várható csökkenése, illetve az alkalmazott szûrési módszer függvényében 4,0 millió Ft (13 968 USD, 15 595 EUR)/élet és 16,3 millió Ft (56 952 USD, 63 584 EUR)/élet között változik. Az egy megmentett életévre levetített költség 307 909 Ft (1074 USD, 1200 EUR)/életév és 1,25 millió Ft (4381 USD, 4891 EUR)/életév között változik.
KÖVETKEZTETÉS: A szervezett colorectalis szûrõvizsgálatok költségmegtakarításhoz vezethetnek Magyarországon. Költség-hatékonysági mutatói elfogadhatóak lehetnek a finanszírozói oldal számára, azonban számos módszertani és szervezési kérdés még pontosításra szorul. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 2, 111-115, 2004

Health economics analysis of colorectal screening. AIM: To assess the screening rate, the cost of screening and treatment, and to calculate the expected epidemiological and economic gain and cost-effectiveness of mass-screening programme.
METHODS: The data derive from the financial database of the National Health Insurance Fund of Hungary from 2001. The cost of treatment includes the cost of outpatient care, the acute and chronic inpatient care, the subsidies of medicines’ prices and the expenditure on disability to work (including sickness-pay). The expected benefits of the screening programme were modeled with different screening strategy and mortality decrease for a 10 years interval.
RESULTS: The cost of treatment of colorectal cancer was around 9.98 billion Hungarian forints (34 817 250 USD, 38 871 666 EUR) in 2001. In the age-group 45-65 with 10% mortality decline 718 lives (net present value, NPV: 515), with 20% mortality decline 1462 (NPV: 1050) lives can be saved during a 10 years screening programme. The cost of one life saved varies between 4.0 million Hungarian forints (13968 USD, 15595 EUR)/life saved and 16.3 million Hungarian forints (56.952 USD, 63.584 EURO)/life saved according to the mortality decline and screening strategy. The cost of one life year saved varies between 307 909 Hungarian forints (1074 USD, 1200 EUR)/life year saved and 1.25 million Hungarian forints (4381 USD, 4891 EUR)/life years saved.
CONCLUSION: The implementation of organized colorectal screening can lead to cost saving in Hungary. The cost-effectiveness of colorectal screening seems to be acceptable for purchaser, but many methodological and organizational issues should be discussed in details. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 2, 111-115, 2004


Beküldve: 2004. március 31.; elfogadva: 2004. május 1.
Elérhetőség: Dr. Boncz Imre, OEP Szakmapolitikai és Koordináló Fõosztály, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest Váci út 73/a.; Tel: 06-1-359-6664, Fax: 06-1-350-2205; E-mail: boncz.i@oep.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad