MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 1, 2004

 Közlemény

Brachyterápiás boost besugárzás nagy kockázatú, lokalizált prosztatarák kezelésében: elsõ hazai tapasztalatok

Ágoston Péter1, Major Tibor1, Somogyi András1, Szûcs Miklós3, Danczig Ágnes2, Lövey József1, Polgár Csaba1, Fodor János1, Németh György1, Kásler Miklós4

1Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Aneszteziológiai- és Intenzívterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Urológia Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
4Onkoterápia Tanszék, Semmelweis Egyetem, Budapest

CÉL: Az intézetünkben bevezetett ultrahang- (UH) vezérelt interstitialis prosztata brachyterápiás (BT) technika és korai eredmények ismertetése.
MÓDSZEREK: Az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztályán 2001 decembere és 2002 júliusa között 10 klinikailag lokalizált, nagy kockázatú prosztatadaganatos betegnél végeztünk kombinált külsõ és nagy dózisteljesítményû (HDR) BT-s ''boost'' sugárkezelést. A külsõ besugárzás CT alapján tervezett kismedencei 46 Gy, majd a prosztatára és vesicula seminalisokra 60 Gy dózisig kiegészített konformális fotonbesugárzásból állt. A BT-s boost kezelést a teleterápia elsõ négy hetében adtuk. Kilenc beteg teljes androgénblokádot is kapott. Az interstitialis BT-t spinalis anesztéziában végeztük. Transrectalis UH-vezérléssel fém tûket implantáltunk a prosztatába. Az Ir-192 sugárforrást távvezérelt, utántöltéses módszerrel juttattuk a tûkbe. A besugárzástervezéshez transzverzális UH-képeket használtunk. A céltérfogat az egész prosztata volt. Az implantált tûk medián száma 9 volt (tartomány: 5-13). A prosztata felszínére normalizált dózis 8 vagy 10 Gy volt, az urethra vagy rectum maximális dózisa az elõírt dózis 125%-a, illetve 80%-a alatt maradt. A kezelés okozta akut mellékhatásokat lejegyeztük és a betegek PSA- (prosztata specifikus antigén) értékeit rendszeresen ellenõriztük.
EREDMÉNYEK: Az elõírt sugárkezelést valamennyi betegnél sikeresen elvégeztük. A sugárkezelés befejezésétõl számított követési idõ medián értéke 6 hónap (tartomány: 2-11 hónap) volt. Mûtéti szövõdmény (hólyagpunkció okozta haematuria) két esetben fordult elõ, mely konzervatív kezelésre megszûnt. Akut mellékhatást négy betegnél észleltünk: Grade 2-es urogenitális gyulladás 4, proctitis 2 esetben fordult elõ. PSA-relapsus eddig egyik betegnél sem alakult ki.
KÖVETKEZTETÉSEK: Tanulmányunkban ismertettük a prosztatarák sugárkezelésében hazánkban elsõként bevezetett interstitialis BT-s boost kezelést. Az UH-ra alapozott besugárzástervezés valamennyi esetben megfelelô dóziseloszlást eredményezett. A perioperatív és az akut szövõdmények gyakorisága megegyezett az irodalomból ismert adatokkal. Megfelelõ technikai háttér és kellõen összehangolt csoportmunka szükséges a jó minõségû kezeléshez. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 1, 81-88, 2004

Brachytherapy boost irradiation in the treatment of high risk, localised prostate cancer. Initial national experience in Hungary. PURPOSE: To describe the technique and early results of ultrasound (US)-guided interstitial prostate brachytherapy (BT) introduced at our institute.
MATERIALS AND METHODS: Between December 2001 and July 2002, ten patients with clinically localised, high risk prostate cancer were treated with external beam irradiation and high dose rate (HDR) BT boost at the Radiotherapy Department of National Institute of Oncology, Budapest. Using CT based treatment planning, 46 Gy was delivered to the whole pelvis and then the prostate and vesicles were treated up to a total dose of 60 Gy by conformal external beams. BT boost was given in the first four weeks of external irradiation. Nine patients were under total androgen blockade. The interstitial BT was performed in spinal anaesthesia. Steel needles were implanted into the prostate using transrectal US guidance. The Ir-192 HDR isotope was loaded into the needles by remote control after-loading equipment. Treatment planning was based on transversal ultrasound images. The target volume was the whole prostate. The median number of inserted needles was 9 (range: 5-13). The prescribed dose to the surface of the prostate was 8 or 10 Gy, and the maximum reference dose of the urethra or rectum was less than 125% and 80% of the prescribed dose, respectively. PSA (prostate specific antigen) levels and acute side effects were monitored and documented regularly.
RESULTS: The prescribed treatment was completed on all patients. The median follow-up time from the completion of the radiotherapy was 6 months (range: 2-11 months). Perioperative side effects (haematuria caused by puncture of the bladder) occurred in two cases. Acute grade 2 toxicity was observed in four patients: genitourinal inflammation in 4, and proctitis in 2 cases. No PSA relapse occurred so far.
CONCLUSION: In our study we described our technique of interstitial BT boost as a part of prostate radiotherapy used for the first time in Hungary. The US based treatment planning resulted in adequate dose distribution in all cases. Incidence of perioperative and acute side effects were comparable to data known from the literature. Appropriate technical background and well organised team work are needed to ensure the good quality of the treatment. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 1, 81-88, 2004


Beküldve: 2003. február 21.; elfogadva: 2003. augusztus 1.
Elérhetőség: Dr. Ágoston Péter, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 224 86 00, Fax: 224 86 20; E-mail: agostonp@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad