MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 1, 2004

 Esetleírás

Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Kutatás-fejlesztési Konzorcium 2003. évi tevékenységérõl

Tímár József

Nemzeti Onkológiai Kutatás-fejlesztési Konzorcium, , Budapest

Az emlõrákokra vonatkozó kutatások keretében az örökletes daganatokban szerepet játszó BRCA1 gén ún. splicing-mechanizmusainak részleteire derült fény. Sporadikus emlõdaganatok esetében kiderült, hogy a szövettani típustól függõen érintettek a DNS-repair gének. Csontáttétképzésre hajlamos daganatokban az NM23 metasztázis-szuppresszor csökkent expresszióját és a c-met, c-erbB2 és p53 fokozott expresszióját észleltük. Ugyanakkor megállapítottuk, hogy az áttétek c-erbB2 genotípusa nem feltétlenül egyezik a primer tumoréval. A chip-technológia és mennyiségi PCR technikák bevezetésével lehetõség nyílt a daganatok terápiás érzékenységnek becslésére. A vastagbélrákra vonatkozó kutatásaink során epidemiológiai vizsgálataink felderítették kistérségi elõfordulásának egyenetlenségeit, amelyek ún. klasztereket mutattak Budapesten, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Komárom-Esztergom és Baranya megyékben, míg a végbélrák a Dunántúl egyes megyéiben halmozódott. Miután ez az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganat mindkét nemben, igen nagy a jelentõsége a hatékony szûrésnek, aminek alapja a rejtett bélvérzés kimutatása, mely célból kettõs-antitestes módszert dolgoztunk ki és teszteltünk. A sporadikus vastagbéldaganatok genetikai hátterére vonatkozó vizsgálataink azt mutatták, hogy a mikroszatellita-instabilitás nemcsak allélvesztés révén, hanem hipermetiláció útján is kialakulhat. Ugyanez a metilációs mechanizmus gyakran játszik szerepet az APC és E-cadherin szuppresszor-gének inaktiválódásában is. A vastagbéldaganatok terápiájának alapját képezõ 5-FU molekuláris targetjének vizsgálata során meghatároztuk a gén hazai polimorfizmusának mintázatát, és annak összefüggését a terápiás érzékenységgel, illetve a betegség prognózisával. Az 5-FU antitumorális hatásának kétfázisú voltát detektáltuk, ahol elsõ lépésben, az érzékeny sejtekben a TS gén csökkent expressziója lép fel, majd második hullámban a rezisztens sejtek TS enzimét egy 5-FU metabolit gátolja. A fej-nyaki daganatokat nagyszámú beteg esetében vizsgáltuk, keresve az egyre növekvõ hazai incidencia genetikai hátterét. Megállapítottuk, hogy bizonyos DNS-metilációs enzim (MTHFR) génjének polimorfizmusai eltérõ szerepet játszhatnak (védõ illetve elõsegítõ tényezôk) a daganat kialakulása szempontjából. A már kialakult daganatokban igen gyakori lokális immunszuppressziót detektáltunk. Megállapítottuk, hogy ezen daganatféleség radioterápiájának hatékonyságát a daganatos erekre gyakorolt hatás alapvetõen befolyásolja. A gyermekonkológiai program keretében nagyszámú neuroblastoma VMA-szûrési tapasztalatait összegeztük. Az ALL diagnosztikája illetve az MRD kimutatása szempontjából fontos lehet hogy az általános marker, a WT1 új variánsait írtuk le, míg a betegség terápiája szempontjából érdekesek a reténsavkezelésre vonatkozó kísérleti eredmények. A malignus melanomára vonatkozó kutatások során sikerrel alkalmaztuk a DNS-chip technikát melanoma-specifikus (4 db) és a melanoma progressziójában szerepet játszó (2 db) gének azonosítására. Kísérleti melanoma-áttétképzési modelleken 3 szer esetében sikerült specifikus antimetasztatikus hatást igazolni: az alacsony molekulasúlyú heparin, az ösztrogén-metabolit 2-metoxiösztradiol, valamint az erythropoetin-? esetében (ez utóbbinak vaszkuláris perfúziót növelõ hatása látszik döntõnek). Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 1, 75-79, 2004

Activity of the National Oncology R&D Consorcia in 2003. Consorcial projects focused on 5 cancer types, breast-, colorectal-, head and neck- and pediatric cancers, and malignant melanoma. Breast cancer studies revealed unique splicing mechanisms concerning BRCA1. In sporadic breast cancers the involvement of DNA-repair genes was proved to be dependent on the histological type. Bone-metastatic tumors have been characterized by decreased NM23 and increased c-met and p53 expressions. C-erbB2 genotype of the primary tumor was not maintained frequently in bone metastases. Application of DNA-microarray and quantitative PCR technologies improved the prediction of therapeutic sensitivity of breast cancers. Colorectal cancer studies revealed regional inhomogenities (clusters) in various geographical regions of Hungary, which were distinct in the case of colonic and rectal cancers. To increase the sensitivity of fecal blood test of colorectal cancer screening, a new double-antibody test was developed and tested in a large cohort of patients. Genetic analysis revealed that hypermethylation is a significant factor in microsatellite instability which, and plays a role in silencing of APC and E-cadherin genes as well. The Hungarian pattern of TS polymorphism was also determined and was correlated not only with the efficacy of 5-FU treatment but with the progression of the disease as well. Population-based studies have been carried out in head and neck cancer patients (HNC) and smokers as well to reveal the genetic background of increasing tumor incidence. These studies revealed polymorphism in XRCC1/3 methylation enzime gene which has preventive role. Other studies found frequent local immunosuppression in HNC patients. Studies indicated that the success of irradiation in this cancer type is dependent on the anti-vascular effects. Pediatric cancer studies determined the parameters of neuroblastoma screening based on VMA measurements. New splice variants of the WT1 gene involved in the monitoring of MRD of ALL patients was also described this year. We also obtained positive experimental data for the retinoic acid therapy of ALL. Melanoma studies extensively used DNA-microarray technology which identified 4 melanoma-specific and 2 melanoma progression-specific genes. In experimental human melanoma xenograft models we have identified 3 anti-metastatic agents: low molecular weight heparin, 2-methoxyestradiol and erythropoietin-?, where the later was characterized by specific effects on tumor vasculature. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 1, 75-79, 2004


Beküldve: 2004. március 10.; elfogadva: 2004. március 20.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad