MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 1, 2004

 Közlemény

Az ösztrogénreceptor-béta expressziója invazív emlõtumorokban

Péter Ilona1, Számel Irén2, Péley Gábor3

1Humán és Kísérletes Daganatpathológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Klinikai Kísérleti Laboratóriumi Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Általános- és Mellkassebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az emlõrákos betegek hormonérzékenységének jellemzése céljából a daganatban kimutatható szteroidhormon-receptorokat rutinszerûen meghatározzák a mindennapi gyakorlatban. Az emberi ösztrogénreceptornak két fõ izoformája (ER-alfa és ER-béta) ismert, amit két egymástól független gén kódol. Az ER-alfa és ER-béta gének nagyfokú homológiája ismeretes, azonban funkciójuk és eloszlásuk a különbözõ szövetekben egymástól jelentõsen eltér. Az ER szerkezetérõl és funkciójáról kialakított ismereteink elsõsorban az ER-alfára vonatkoznak. Az ER-bétának a szerepérõl még keveset tudunk. Az ép és daganatos emlõszövetek jelentõs részében mindkét izoforma expresszálódik. Élettani szerepük megismerését nagyban elõreviszik a velük szemben kialakított specifikus monoklonális ellenanyagok, amelyek a formalinban fixált szövetekbôl készített metszeteken, akár a paraffinban tárolt, korábban feldolgozott szövetekbõl készített metszeteken is képesek in situ immunhisztokémiai reakciót létrehozni. Vizsgálataink célja az emlõrákokban elõforduló ER-béta és vele összefüggésben a progeszteronreceptor (PR) jelentõségének megismerése, hogy megtudjuk, mi a szerepük az emlõrákok szteroidhormonreceptor-státusában és az emlõrákos betegek hormonkezelésekor. 154 emlõrákos beteg daganatának ER-alfa- és PRtartalmát párhuzamosan végzett immunhisztokémiai és biokémiai módszerrel határoztuk meg. Közülük 4 ER-alfa-/PR+ státusú esetben, és még további 5 hasonló esetben az ER-béta izoformát is kimutattuk in situ immunhisztokémiai módszerrel. Az eredményeket a daganatok szövettani típusa és differenciálódási foka összefüggésében analizáltuk. Következtetések: Az emlõrákok jelentõs része ER+/PR+ ill. ER-/PR- csoportba sorolható. 1-2% körül várható az ER-alfa-/PR+ típusú daganat elõfordulása, amikor ajánlatos rutinszerûen vizsgálni az ER-béta izoforma expresszióját, azért, hogy a mindennapi gyakorlatban az emlõrák ER/PR státusát és a prognózis/predikciót a valóságnak megfelelõen ítéljük meg a betegek minél hatékonyabb kezelése érdekében. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 1, 63-69, 2004

Expression of oestrogen receptor beta in invasive breast tumours. Steroid hormone receptors are used routinely to predict endocrine responsiveness in patients with breast cancer. Two oestrogen receptors (ERs): ER alpha and ER beta have been identified. Although ER alpha and ER beta genes share a large degree of homology, it is generally thought that their distribution and function are substantially different in many tissues. Both of them may be expressed in normal and neoplastic tissues of the breast. While much is known about ER alpha, the role of ER beta is still undefined, especially at the protein level. Recent development of reliable antibodies to ER beta has provided opportunity to test immunohistochemical reactions detecting ER beta in archival breast tumours. The aim of our study was to learn more about the cellular mechanisms underlying the relationship of ER beta and progesterone receptor (PR) in breast cancer tissues, discriminating between hormone-dependent and hormone-independent tumours. ER alpha and PR content of tumour tissues of 154 patients with breast cancer were tested by in situ indirect immunohistochemical method parallel with ligand binding biochemical assay. ER beta was detected in 8 ER alpha-/PR+ breast carcinomas by immunohistochemical method too. Steroid hormone receptor content was analysed comparing to the histologic type and grading of the tumours. Conclusions: A considerable part of breast carcinomas belongs to the ER+/PR+ and ER-/PR- groups. About 1-2% of the tumours is expected to be ER alpha-/ER beta+/PR+ type. In such cases ER alpha negative reaction together with PR positivity can signal the necessity of the immunohistochemical detection of ER beta in routine histopathological practice, presenting the precise steroid hormone receptor status for the most effective endocrine therapy of the patients. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 1, 63-69, 2004


Beküldve: 2004. január 20.; elfogadva: 2004. február 25.
Elérhetőség: Dr. Péter Ilona, Humán és Kísérletes Daganatpathológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 1-224-8600, Fax: 1-224-8620; E-mail: helena@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad