MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 1, 2004

 Közlemény

Emberi daganatokat infiltráló immunsejtek funkcionális és prognosztikai jelentõsége

Ladányi Andrea

Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A mononukleáris infiltrátum jelenléte illetve mennyisége több tumortípus esetén prognosztikus jelentõségû. Különbözõ sejtpopulációk, elsõsorban T-limfociták és dendritikus sejtek infiltrációja összefüggést mutatott a daganatok méretével, stádiumával, áttétképzésével, illetve a betegek túlélésével. Az egyes sejttípusok prognosztikai szerepének meghatározásában jelentõsége van az infiltrátum lokalizációjának (intra- ill. peritumorális), a sejttípusnak, és egyes esetekben a tumor illetve a betegek jellemzõinek is. A különbözõ immunsejt-populációk szerepe az egyes daganattípusokon belül is esetenként ellentmondásos, ami részben sokrétû funkcióikból is adódhat, pl. a tumor-asszociált makrofágok immunológiai funkciójuk mellett az angiogenezis szabályozásában is részt vesznek. Az immunsejtek jelenléte emellett önmagában nem jelenti hatásos immunreakció kialakulását, s így az infiltráció mértéke sem utal egyértelmûen az immunválasz erõsségére. Ezért az utóbbi idõben a funkcionális megközelítés szerepe nõ, elõtérbe került például a T-sejtek aktiváltsági állapotának, ill. jelátvitelben részt vevõ molekuláik expressziójának vizsgálata. A tanulmányban az infiltráló sejtek prognosztikai jelentõségének összefoglaló elemzése mellett melanomán végzett saját vizsgálataink eredményét mutatjuk be. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 1, 49-56, 2004

Function and prognostic significance of immune cells infiltrating human tumors. The presence of a mononuclear infiltrate has prognostic importance in a variety of human cancers. The infiltration by different cell types, mainly T lymphocytes and dendritic cells has been correlated to tumor size, stage, metastatization, and patients’ survival. Their pathophysiological role is influenced by the cell types, their localization (intra- or peritumoral), and by tumor characteristics or patient subgroups. The prognostic significance of the different cell populations in the individual tumor types is frequently controversial, which is due, in part, to their multiple functions; for example, tumorassociated macrophages are involved in the regulation of angiogenesis beside their immunologic functions. Moreover, the presence of immune cells in the tumor does not guarantee the development of an efficient immune reaction, consequently, the degree of infiltration does not necessarily correlate with the intensity of the immune response. Therefore, recent studies emphasize the importance of the assessment of the functional and activation state of tumor infiltrating lymphocytes. Here we summarize results on the prognostic role of infiltrating mononuclear cells in human neoplasms, and present our data on studies performed on cutaneous malignant melanoma. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 1, 49-56, 2004


Beküldve: 2003. december 18.; elfogadva: 2004. február 10.
Elérhetőség: Dr. Ladányi Andrea, Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 224-8600/1155, Fax: 224-8706; E-mail: ladanyi@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad