MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 1, 2004

 Közlemény

Ulcerativ colitishez társuló colorectalis carcinomák patogenezise

Sipos József

Pathologiai Osztály, Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

Az a tény, hogy az ulcerativ colitisszel asszociált dysplasia és carcinoma elõfordulási gyakorisága emelkedett, számos kérdést vet fel a klinikai gyakorlat és a patológiai diagnosztika felé. Hogy lehet kimutatni az ulcerativ colitishez asszociált dysplasiát és a korai carcinomát endoszkóposan? Hogy lehet elkülöníteni a gyulladáshoz társuló regeneratív epithelium szöveti képét az UC-asszociált dysplasiától és az aberráns crypta focusoktól? Hogy lehet elkülöníteni a dysplasiához asszociált laesio vagy massza szöveti képét az adenomáétól? Az UCAC ismert rizikófaktorai a hosszú ideig fennálló betegség, nagy kiterjedésû folyamat, alacsony aktivitás, nem megfelelõ kezelés, nem megfelelõ betegkövetés. Az alacsony és magas grádusú dysplasia colonoscopos és szövettani kimutatása felveti a carcinoma egyidejû jelenlétének lehetõségét. Carcinoma típusos esetekben elõfordulhat a colon bármelyik szakaszán, sokszor multiplex és szövettanilag differenciálatlan. Fontos tényezõ az ún. dysplasia surveillance, mely kiterjed a beteg gondos követésére, segítségével lehet csökkenteni az inflammációs bélbetegségekhez társuló daganatok elõfordulását. A coliticus carcinomák patogenezise eltér a sporadikus malignus tumorok fejlõdésmenetétõl. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 1, 35-43, 2004

The pathogenesis of ulcerative colitis-associated colorectal cancer. The fact that there is an increase in cases of ulcerative colitis-associated dysplasia and colitic cancer raises some problems for clinical practice and pathological diagnosis. How to detect ulcerative colitis-associated dysplasia and early cancer endoscopically? How to discriminate inflammatory regenerative epithelium from UC-associated dysplasia and aberrant crypt foci histologically? How to distinguish dysplasia-associated lesion or mass from sporadic adenoma pathologically? UCAC has established risk factors including, among others, long duration of disease, large extent and low activity of disease, and the lack of adequate surveillance and therapy. Colonoscopic and histological evidence of low grade and high grade dysplasia means the possible evidence of coexisting carcinoma. Carcinoma typically may occur in the entire colon, is often multiple and has undifferentiated histology. Important factor is the effectiveness of dysplasia surveillance as a population based strategy to decrease colorectal cancer mortality in inflammatory bowel disease patients. Colitis-related cancer may have distinct pathogenesis to sporadic colorectal cancer. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 1, 35-43, 2004


Beküldve: 2003. július 31.; elfogadva: 2003. augusztus 13.
Elérhetőség: Dr. Sipos József, Pathologiai Osztály, Zala Megyei Kórház, 8901 Zalaegerszeg , Fax: 92-501-561; E-mail: siposj.pat@zmkorhaz.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad