MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 1, 2004

 Áttekintés

A daganatos progresszió molekuláris mechanizmusa Krompechertôl a DNS-chipig

Tímár József

Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

A daganatos progresszió döntõ mozzanatai a sejtproliferációtól független molekuláris események, amelyek a sejt-matrix kapcsolat sajátos triumvirátusának elemeiben (matrixfelismerés, -lebontás és vándorlás) integrált formában összegzõdnek. A limfatikus és hematogén áttétképzés, bár egyes elemeiben nagyfokú hasonlatosságot mutat, mégis jelentõsen eltér egymástól, elsôsorban a folyamatok
szervspecificitása vonatkozásában. Bár az áttétképzés biológiai sémáját jól ismerjük, annak az egyes tumortípusokra jellemzõ pontos molekuláris mechanizmusait még csak most kezdjük sejteni. Ennek alapjai a matrixfelismerõ képesség (matrixreceptorok) sokoldalúsága és drámai változásai a malignus transzformáció során, a tumorsejtmozgás sejttípusfüggõ sajátosságai és a jelátviteli (mitogén és motogén) útvonalak sajátosságai. Az áttétet nem képezõ, a lokálisan invazív és a távoli áttéteket képezõ daganatok molekuláris sajátosságainak feltérképezése az új globális génkészletet illetve fehérjerendszereket vizsgáló technikákkal azzal a reménnyel kecsegtet, hogy a daganatok prognosztikája, illetve terápiája számára hatékonyabb eszközökkel rendelkezhetünk a közeljövõben. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 1, 3-11, 2004

Molecular mechanism of tumor progression. From Krompecher to the DNA microarray. Rate limiting steps of the metastatic cascade are proliferation-independent cellular events integrated into the common sequence of tumor cell-extracellular matrix interactions (adhesion, degradation, migration). The two common dissemination forms, lymphatic and hematogenous, are highly similar in respect of the individual steps, but fundamentally different in respect of tissue specificity. Although the scheme of the metastatic cascade is well known for some time, its tumor type-specific molecular characteristics are poorly understood. This is based on the diversity in the matrix receptors and their alterations during tumor progression, in the mechanism of locomotion of various cancer cell types, and on the diversity and cancer specific alterations in the tyrosine kinome. Application of the techniques of global gene expression- and proteome-analyses for the comparative studies of non-metastatic, locally invasive and metastatic cancer types suggests that we can identify reliable progression markers and specific targets of tumor dissemination. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 1, 3-11, 2004


Beküldve: 2004. március 10.; elfogadva: 2004. március 20.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad