MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 4, 2003

 Közlemény

Javuló eredmények a végbélrák sebészi kezelésében a Szekszárdi Megyei Kórház Sebészeti Osztályán

Zöllei István, Győri Attila, Wéner Gábor

Sebészeti Osztály, Tolna megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, Szekszárd

A szerzõk 1996. január 1-tõl 2001. december 31-ig 247 elektív végbélmûtétet végeztek osztályukon. A vizsgált 6 évet egy 4 éves és egy 2 éves periódusra bontották. Az elsõ idõszakban 148, míg a másodikban 99 mûtét történt. A vizsgált második periódusban a személyi változások mellett több technikai és módszerbeli változást vezettek be. A betegek életkor és nem szerinti megoszlása hasonló volt, s így az egyes csoportok adatai összehasonlíthatók. Megállapítják, hogy a mûtét utáni korai halálozás 9%-ról 4%-ra csökkent. A kettõs varrógépes technika kiterjedt használatának következtében a sphinctermegõrzõ mûtétek részaránya 40%-ról 69%-ra emelkedett, ugyanakkor a végbélkiirtás részaránya 43%-ról 23%-ra csökkent. Az úgynevezett palliatív sztómaképzõ mûtétek aránya az elsõ periódus 16%-os értékérõl a második periódusban 8%-ra csökkent. A szövõdmények elemzésekor megállapítják, hogy a második periódusban bevezetett változtatások jelentõs javulást eredményeztek a szeptikus szövõdmények elôfordulásában. Csökkent a mûtéti idõ, a mûtéti vérfelhasználás és a betegek kórházi tartózkodásának idõtartama is. A kevesebb sztómaképzés következtében javult a betegek életminõsége. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 4, 403-408, 2003

Improving results of the surgical treatment of rectal cancer in the Surgical Department of County Hospital, Szekszárd. The authors present that 247 elective rectal operations were performed between 1January, 1996 and 31 December, 2001 in their surgical department. The examined 6 years were divided into a 4-year and a 2-year period. 148 operations were performed in the first and 99 in the second period. Beside personal changes, methodical and technical modifications were introduced in the second period. Distribution of age
and sex was similar, and the groups were comparable. The early postoperative mortality rate decreased from 9% to 4% during the examined time. Due to the double stapling technique, the rate of anterior rectal resections has icreased from 40% to 69%, and the rate of abdomino-perineal rectal extirpation has decreased from 43% to 23%. Considerable difference was found in the rate of palliative stomacreation operations, since the 16% decreased to 8% in the second period, so the quality of life of patients has improved. The operative time, the hospital stay of the patients and the rate of operations with blood transfusion decreased. The different types of postoperative infections decreased due to the new methods. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 4, 403-408, 2003


Beküldve: 2003. szeptember 10.; elfogadva: 2003. szeptember 23.
Elérhetőség: Dr. Zöllei István, Sebészeti Osztály, Tolna megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 5-7.; Tel: 74-501-527; E-mail: zollei@tmkorhaz.terrasoft.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad