MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 4, 2003

 Közlemény

Intrapulmonális metasztázisok prognosztikai jelentõsége operált tüdõrákos esetekben

Szőke Tamás1, Troján Imre1, Furák József1, Tiszlavicz László2, Balogh Ádám1

1Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2Pathológiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

CÉLKITÛZÉS: Retrospektív tanulmányunkban azoknak a tüdõdaganatos eseteknek a prognózisát vizsgáltuk, ahol reszekciós mûtétet követõen szinkrón vagy metakrón intrapulmonális metasztázis igazolódott.
BETEGANYAG: 1990 és 1999 között 857 beteget operáltunk primer malignus tüdõdaganat miatt. 21 (2,4%) páciensnél lehetett szinkrón (20) vagy metakrón (1) intrapulmonalis metasztázist kimutatni. III/B stádiumba tartozott 11 eset (T4 alapján), IV. stádiumúnak minõsült 10 (M1 alapján), ebbõl 2 esetben a metasztázis ellenoldalon jelent meg. A leggyakoribb primer tumor az adenocarcinoma volt. 8 betegnél igazolt a szövettani vizsgálat N1 vagy N2 nyirokcsomóáttétet. 4 esetben 1-nél több volt a metasztázisok száma.
EREDMÉNYEK: Az 5 éves túlélés 21%, az átlagos túlélési idõ (MST) 29,5 hónap volt. Mind az 5 éves, mind az átlagos túlélésben szignifikáns különbséget találtunk a nyirokcsomó-negatív és -pozitív betegek között (N-: 30,7%, N+: 0%, p=0,017, MST: N-: 38,3 hónap, N+:10,5 hónap, p=0,014), a stádium alapján (III/B: 30%, IV: 11,1%, p=0,025, III/B: 40,1 hónap, IV: 17,8 hónap, p=0,04) és a metasztázisok száma szerint (1 metasztázis: 26,6%, 1-nél több metasztázis: 0%, p=0,036, 1 metasztázis: 35,2 hónap, 1-nél több metasztázis: 8,5 hónap, p=0,045). Nem tudtunk szignifikáns különbséget kimutatni a szövettani típus, a pleurális érintettség, az ér- és nyirokér-invázió alapján. Az 5 éves túlélés 42,8% volt olyan betegeknél, ahol egy metasztázist találtunk egy lebenyen belül és nem voltak nyirokcsomóáttétek. A szövõdményráta 28,5%, a 30 napos halálozás 4,7% volt.
KÖVETKEZTETÉSEK: Az intrapulmonális metasztázist adó primer tüdõtumorok bizonyos feltételek mellett jó túlélési eredményekkel operálhatóak. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 4, 397-401, 2003

Prognostic significance of intrapulmonary metastases in operated lung cancer cases. OBJECTIVE: The aim of this retrospective study was to establish the prognosis in lung tumour cases in which resection was followed by synchronous or metachronous intrapulmonary metastasis.
METHODS: Between 1990 and 1999, 857 patients were operated on for primary lung cancer. Intrapulmonary metastases were observed in 21 patients. 11 cases were in stage III/B (on the basis of T4), and 10 were in stage IV (on the basis of M1). The histologic distribution of the primary tumours was 7 squamous cell carcinomas, 11 adenocarcinomas, 2 large cell carcinomas and 1 carcinoid. In 8 patients, histology demonstrated N1 or N2 lymph node metastasis. In 4 cases, there were more than one metastases.
RESULTS: The 5-year survival was 21%, and the mean survival time (MST) was 29.5 months. For both the 5-year survival rate and MST, there was significant difference between the lymph node negative (N0) and lymph node positive (N1/N2) patients (N-: 30.7%, N+: 0%, p=0.017, MST: N-: 38.3 months, N+: 10.5 months, p=0.014), according to the stage (III/B: 30%, IV: 11.1%, p=0.025, III/B: 40.1 months, IV: 17.8 months, p=0.04) and the number of metastases (1 metastasis: 26.6%, more than 1 metastasis: 0%, p=0.036, 1 metastasis: 35.2 months, more than 1 metastasis: 8.5 months, p=0.045). No significant difference was detected on the basis of histological type, pleural, vascular and lymphatic invasion. In patients where 1 metastasis was found within one lobe and there were no lymph node metastases, the 5-year survival rate was 42.8% and MST was 49 months. The complication rate was 28.5% and the 30-day mortality was 4.7% (1 patient). Reoperation was performed in 1 case, for thoracic wall haematoma.
CONCLUSION: Primary lung tumours giving intrapulmonary metastases, under certain conditions (lymph node negativity, 1 metastasis in the same lobe), can be operated on with good survival possibilities. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 4, 397-401, 2003


Beküldve: 2003. augusztus 31.; elfogadva: 2003. szeptember 3.
Elérhetőség: Dr. Szőke Tamás, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged Pécsi u. 4.; Tel: 62-545-844, Fax: 62-545-701; E-mail: szoketamas@emil.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad