MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 4, 2003

 Közlemény

Inoperábilis nyelõcsõtumor palliációja endoszkópos intubációval

Palotás András, Szentpáli Károly, Paszt Attila, Balogh Ádám, Lázár György

Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvosi- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Szeged

CÉLKITÛZÉS: Magyarországon az inoperábilis nyelõcsõtumor palliációjaként használandó öntáguló fém tubusok alkalmazására a magas költségük miatt csak korlátozott számban van mód. Ezen tanulmány elemzi a malignus nyelõcsõszûkület kezelésében alkalmazott hagyományos, kevésbé drága mûanyag tubusokkal végzett tapasztalatainkat.
BETEGEK ÉS MÓDSZEREK: Inoperábilis nyelõcsõtumor okozta dysphagia miatt 103 esetben végeztünk endoszkópos esophagus-intubációt ambuláns körülmények között. Lidocain érzéstelenítésben, pulziós módszerrel helyeztük be a Hering tubusokat.
EREDMÉNYEK: A beavatkozás következtében a nyelési funkciók minden esetben javultak: a dysphagia-értékek 3,64+/-0,21-rõl 1,08+/-0,17-re változtak. A korai morbiditási mutató alacsony volt (0,6%): egy intramurális perforációt észleltünk, transzmurális perforáció nem történt. Minimális nyálkahártyavérzés 48 esetben (46,6%-ban) fordult elõ. Beavatkozásnak tulajdonítható halálozás nem volt. Késõi, esetleges további beavatkozást is igénylõ szövôdmények 13,5%-ban alakultak ki (tubuselzáródás: 8,7%, tubuselmozdulás: 4,8%). A 7 napos mortalitás 0%-ot mutatott, és 5 beteg halt meg 30 napon belül - az alapbetegség következtében. Az átlagos túlélés 209 nap volt.
KÖVETKEZTETÉSEK: Az endoszkópos nyelõcsõ-intubáció biztonságosan, alacsony morbiditási és mortalitási mutatók mellett gazdaságosabban kivitelezhetõ mûanyag tubusokkal. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 4, 385-389, 2003

Palliation of inoperable esophageal tumor with endoscopic intubation. RATIONALE: Access to expensive equipment and costly self-expanding metal endoprostheses is limited in some regions where unresectable esophageal cancer is not infrequent. The aim of this study was to review the long-term results of palliation of malignant esophageal obstruction using low-priced conventional plastic stents.
PATIENTS AND METHODS: 103 patients with dysphagia due to inoperable esophageal cancer underwent esophageal intubation under endoscopic control alone, without general anesthesia, by the pulsion method. Stents mounted on their delivery device were inserted over an endoscopically placed guide wire.
RESULTS: Improvement in swallowing was seen in 100%. Dysphagia scores have improved from 3.64+/-0.21 to 1.08+/-0.17. Major early procedure-related morbidity was low (0.6%), with 1 intramural perforation and no transmural perforation at all. Minimal mucosal bleeding was seen with 48 cases (46.6%). Procedure-related mortality was 0%. Late procedure-related complications requiring further endoscopic procedures occurred in 13.5% (tube occlusion: 8.7%, tube dislocation: 4.8%). Our 7 day mortality was 0% and 5 patients had died within 30 days, usually from the disease itself. Those surviving the procedure (>7 days) had a mean survival of 209 days.
CONCLUSION: Esophageal plastic stents can be accurately and safely placed under direct endoscopic control with lower costs. Therefore, endoscopic intubation remains a useful palliative treatment for patients with unresectable carcinoma of the esophagus. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 4, 385-389, 2003


Beküldve: 2003. augusztus 8.; elfogadva: 2003. szeptember 5.
Elérhetőség: Dr. Palotás András, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvosi- és Gyógyszerésztudományi Centrum, 6721 Szeged Pécsi u. 4.; Tel: 30-255-6225, Fax: 62-545-701; E-mail: palotas@nepsy.szote.u-szeged.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad