MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 4, 2003

 Közlemény

Malignus epeúti daganatok mûtéti és endoszkópos kezelésének lehetõsége és perspektívái

Márton János, Varga László, Géczi Tibor, Farkas Gyula, Balogh Ádám

Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged

Az epeúti tumorok sebészi és endoszkópos kezelése napjainkban is számos kérdést vet fel. A terápiás lehetõségek az epeúti stent behelyezésétõl a hepatectomiáig és a májátültetésig terjednek. A dolgozat célja az 1990-2002 között a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinikáján epeúti carcinoma miatt felvett 118 beteg kezelési eredményének elemzése volt.
MÓDSZEREK: Elemeztük a kor, a nem szerinti megoszlást, a mûtéti morbiditást és mortalitást.
EREDMÉNYEK: A radikális mûtétek aránya 18%-nak bizonyult. A mûtéti mortalitás radikális mûtétek esetén 23,8% (5/21), palliatív mûtétek esetén 7% illetve 12,5% volt. Összesen 67 beteget operáltunk endoszkópos beavatkozást vagy beavatkozási kísérletet követõen. Az endoszkópos beavatkozások a következõek voltak: transzpapilláris stent, pig-tail drainage, PTD. A palliatív sebészi kezelés eredményesnek bizonyult a fenti esetekben.
KÖVETKEZTETÉSEK: A Roux-Y jejunumkaccsal készített biliodigesztív anasztomózisok eredményei a mûtéti külsõ epeúti drainage-hoz képest a dezikterizálódás idejét, a mûtéti morbiditást és mortalitást, valamint az életminõséget tekintve is jobbnak bizonyultak. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 4, 373-379, 2003

Surgical and endoscopic management of bile duct cancer. There is still considerable controversy regarding the value of surgical versus nonsurgical treatment for bile duct cancer. Therapeutic modalities vary from total hepatectomy and liver transplantation to percutaneous or endoscopic stent insertion. The aim of this study was to assess the results of the treatment of 118 patients presented with bile duct cancer in the Department of Surgery, University of Szeged, during the time period 1990-2002.
METHODS: The age, male/female ratio, postoperative morbidity and mortality were analyzed.
RESULTS: The resecability rate was 18% (21/118). The mortality rate was 23.8% (5/21) after radical operations and 7% or 12.5% after the palliative procedures. 67 patients had palliative surgery following unsuccessful or recurrent jaundice after non-surgical palliation. The previously applied palliative methods have been transpapillary stenting, endoscopic pig-tail drainage, percutaneous transhepatic drainage or dilatation.
CONCLUSIONS: Palliative surgery for jaundice caused by extrahepatic bile duct cancer is justified in cases with an unsuccessful attempt for endoscopic stenting or occlusion of endoscopically placed endoprothesis. Bilio-enteric bypass with a Roux-Y jejunal loop is superior than external drainage respecting desicterisation, postoperative recovery, mortality, complication rate and quality of life. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 4, 373-379, 2003


Beküldve: 2003. augusztus 31.; elfogadva: 2003. szeptember 8.
Elérhetőség: Dr. Márton János, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 6720 Szeged Pécsi u. 4.; Tel: 62-545-445; E-mail: g.marton@freemail.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad