MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 4, 2003

 Közlemény

Gyomorcarcinoma sebészi kezelése: új lehetõségek és régi gondok

Márton János1, Simonka Zsolt1, Lénárt Zsuzsanna2, Petri András1, Balogh Ádám1

1Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

A gyomorrák gyakorisága világszerte csökken, és ez a tendencia Magyarországon is érvényesül. A mûtéti halálozás mérséklõdése mellett a kiterjesztett lymphadenectomiáknak köszönhetõen a várható túlélés lényegesen javul. Az idevágó közlemények elemzése alapján megállapítható, hogy a túlélés növekedése elsõsorban az I-II. stádiumba tartozó betegeknél érhetõ el. A sebészi indikáció és a technika finomítása mellett a korai diagnózis a kulcskérdés.
ANYAG ÉS MÓDSZER: Klinikánkon 1996 és 2001 között 183 beteget kezeltünk gyomorrák miatt. Elemeztük a betegek kor és nem szerinti megoszlását, a szövettani valamint a TNM beosztás és különbözõ mûtéti megoldások eredményeit.
EREDMÉNYEK: Tapasztalataink elemzése alapján megállapítható, hogy a vizsgált idõszakban lényeges változás nem következett be, így az R0 reszekción átesett betegek aránya sem javult számottevõen (50,8%).
KÖVETKEZTETÉS: További elõrelépés csak az alapellátás, a gasztroenterológusok és a sebészek további együttmûködésétõl és a veszélyeztetett betegcsoportok célzott szûrõvizsgálatának kiterjesztésétôl várható. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 4, 367-371, 2003

Surgical treatment of gastric cancer: new methods and longstanding difficulties. The incidence of gastric carcinoma has been declining and the same tendency is observed in Hungary. The five-year survival rate has been improved due to the fewer postoperative deaths and the more radical operations (e.g. extended lymphadenectomies).
METHODS: The authors analyzed the clinical data of 183 patients with gastric carcinoma. Age, sex, histology reports, TNM staging and the surgical interventions are presented.
RESULTS: Potentially curative resection could be performed in about half of the patients (92/182). A large proportion of the patients belonged to the locally advanced cancer group (112/182). The ratio of the different TNM stages remained the same year by year in the investigated period despite the improving endoscopic facilities.
CONCLUSION: Early diagnosis of gastric cancer is crucial and continuous effort should be made by the surgeons, the gastroenterologist and the general practitioners to identify high risk patients with the use of new, sensitive screening methods. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 4, 367-371, 2003


Beküldve: 2003. augusztus 31.; elfogadva: 2003. szeptember 8.
Elérhetőség: Dr. Márton János, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged Pécsi u. 4.; Tel: 62-545-445; E-mail: g.marton@freemail.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad