MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 4, 2003

 Közlemény

A lokális recidíva okai a végbélrák radikális mûtétei után

Hőhn József1, Varga László1, Baradnay Gellért1, Simonka Zsolt1, Géczi Tibor1, Nagy Ferenc2, Molnár Tamás2, Maráz Anikó3, Kahán Zsuzsa3, Balogh Ádám1

1Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Szeged
2I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Szeged
3Onkotherápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Szeged

A végbélrák helyi kiújulásának (LR) elõfordulása az esetek 20 és 40%-a között jelent meg a hagyományos sebészi ellátás (Miles, Dixon) nyomán. A szerzõk az SZTE ÁOK Sebészeti Klinikáján 1991. január 1. és 2000. december 31. közötti 10 éves idõszakban 358 végbélrákos beteget operáltak meg a tumor radikális eltávolításával. 1996. január 1-tõl rutinszerûen végzik a teljes mesorectalis excisiót (TME) a középsõ- és alsó-harmadi végbélrákok mûtéteinél, és az addigi tompa dissectio helyett az éles, UltraCisionnal végzett leválasztást alkalmazzák. A két mûtéti módszer eredményeinek összehasonlítására két periódust jelöltek ki: I. Periódus: 1991. január 1-tõl 1992. december 31-ig 62 követett beteg, hagyományos mûtéti technika; a mûtét utáni elsõ két éven belüli LR 9 eset (15%). II. periódus: 1997. január 1-tõl 1999. december 31-ig 78 követett beteg, mûtét Heald szerinti TME és éles leválasztás alkalmazásával; a mûtét utáni elsõ két éven belül LR 5 eset (6,4%). A mûtéti anyag elemzése azt igazolta, hogy a posztoperatív elsõ két évben megjelenõ LR jelentõs csökkenésében meghatározó tényezõ a második periódusban alkalmazott korszerû mûtéti eljárás (TME) és az éles dissectiós technika. A betegek kora, neme, a 3 cm-nél szélesebb disztális resectiós szegély szigorú megtartása és a mûtéti típus aránya (APRE/AR) irreleváns tényezõk. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 4, 355-359, 2003

Causes of local recurrence after curative surgery of rectal cancer. The rate of local recurrence (LR) has been 20-40% after resective surgery for rectal cancer by the traditional - Miles or Dixon - operative technics. The authors performed curative resection in 358 patients with rectal cancer in a 10 year period (01.01.1990 - 31.12.2000) in the Surgical Department of Szeged University. Since 01.01.1996 the authors changed this type of surgery for the Heald technics (total mesorectal excision - TME - with sharp dissection, using the UltraCision device) for the surgical treatment of middle or lower third rectal cancer. To compare the results of the two procedures, the authors analysed their material in two periods: Period I: 01.01.1991 - 31.12.1992: 62 patients operated on with the traditional operative technics; LR 15% within 2 years after surgery. Period II: 01.01.1997 - 31.12.1998: 78 patients operated on with the Heald technics (TME with sharp dissection); LR 6.4% within 2 years after surgery. Based on their results, the authors found that the modern operative technics by Heald, used in the second period of the study, was a relevant factor decreasing LR from 15% to 6.4%, while the gender, age of the patients, ratio of the abdominoperineal extirpation versus anterior resection (APRE/AR) and the free margin of more than 3 cm proved to be irrelevant. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 4, 355-359, 2003


Beküldve: 2003. szeptember 9.; elfogadva: 2003. szeptember 29.
Elérhetőség: Dr. Hőhn József, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, 6720 Szeged Pécsi u. 4.; Tel: 62-545-701, Fax: 62-545-701

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad