MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 4, 2003

 Közlemény

Bronchioloalveolaris tüdõrák elõfordulása klinikai anyagunkban

Furák József1, Troján Imre1, Szőke Tamás1, Tiszlavicz László2, Morvay Zita3, Balogh Ádám1

1Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2Pathológia, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
3Radiológia, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

BEVEZETÉS: A tüdõadenocarcinoma egyik altípusát, a bronchioloalveolaris carcinomát (BAC) a nemdohányzó nõk tüdõrákjának említik. Munkánkban a BAC klinikai jellemzõit és mûtéti kezelését vizsgáltuk.
MÓDSZER ÉS BETEGANYAG: 1992 és 2001 között 101 betegnél végeztünk tüdõreszekciót bronchioloalveolaris tüdõcarcinoma miatt. 55 férfi és 46 nõ betegünk volt, az átlagéletkor 59,7 év. 32 beteg egyáltalán nem dohányzott, 69 beteg aktív dohányosnak vallotta magát. Míg 1992-ben a BAC elõfordulása az összes adenocarcinomák között 17,5% volt, addig ez az érték 2001-ben 51,6%-ra emelkedett. A jelzett tüdõrák miatt 76 lobektómiát, 12 pulmonektómiát, 11 gépi ékreszekciót és 2 esetben exploratív torakotómiát végeztünk.
EREDMÉNYEK: A sebészi halálozás 0,9% volt. A végleges szövettani lelet alapján a tumorok 82,1%-a az I és II stádiumba tartozott, ezen belül a korai I/A stádiumba az összes eset 33,7%-a volt sorolható. Az átlagos 5 éves túlélés 64,3%. A nõi betegek 5 éves túlélése (75%) szignifikánsan jobb volt, mint a férfi betegeké (51%) (p=0,045). Nem találtunk szignifikáns különbséget a multiplex tumorok és az eltérõ szövettani típusú BAC esetek 5 éves túlélésében.
KÖVETKEZTETÉS: A nõk körében gyakrabban elõforduló, viszonylag kedvezõbb lefolyású BAC az utóbbi években növekvõ megjelenési tendenciát mutat. A tumorok többsége korai stádiumban kerül eltávolításra. Multiplex megjelenés esetén a túlélés nem szignifikánsan csökken. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 4, 349-353, 2003

The occurrence of bronchioloalveolar lung cancer among our patients. INTRODUCTION: One of the subtypes of pulmonary adenocarcinoma, bronchioloalveolar carcinoma (BAC), is mentioned as the lung cancer of non-smoking women. We have studied the clinical characteristics of BAC and its surgical teatment.
METHODS AND PATIENTS: Between 1992 and 2001, lung resections for BAC were performed on 101 patients: 55 men and 46 women, average age 59.7 years. Thirty-two of the patients were non-smokers, and 69 were active smokers. In 1992 the incidence of BAC was 17.5% of all adenocarcinomas, whereas in 2001 it had risen to 51.6%. The operations involved 76 lobectomies, 12 pulmonectomies, 11
wedge resections and 2 explorative thoracotomies.
RESULTS: The surgical mortality was 0.9%. The final histologic findings revealed that 82.1% of the tumours were in stages I or II, with 33.7% of the total in stage I/A. The average 5-year survival was 64.3%. Survival for women 75%, was significantly better than that for men, 51% (p=0.045). A significant difference was not found in the 5-year survival rate for multiple tumours or for BAC cases of different histological types.
CONCLUSIONS: The incidence of BAC, which occurs relatively frequently among women, and exhibits a relatively favourable course, has tended to increase in recent years. A majority of these tumours are removed in an early stage. The survival is not significantly poorer in the event of multiple tumours. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 4, 349-353, 2003


Beküldve: 2003. augusztus 18.; elfogadva: 2003. szeptember 11.
Elérhetőség: Dr. Furák József, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged Pécsi u. 4.; Tel: 62-545-444, Fax: 62-545-701

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad