MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 4, 2003

 Közlemény

A pancreas neuroendokrin daganatainak sebészi kezelése

Farkas Gyula

Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Szeged

A gastro-entero-pancreaticus (GEP) endokrin tumorok részben a pancreas Langerhans-szigetsejtjeibõl, a gyomor- és duodenum-nyálkahártya endokrin sejtjeibõl, vagy a gastrointestinalis traktus neuroektodermális eredetû APUD-sejtjeibõl származnak. A 2 cm-nél kisebb tumorok általában benignusak, míg az ennél nagyobbak gyakran malignus átalakulást mutatnak. Gyógyításukban elsõdleges szerepe van a sebészi kezelésnek. A diagnosztizált és lokalizált neuroendokrin tumor egyet kell, hogy jelentsen a radikális sebészi beavatkozással. Konzervatív gyógyszeres kezelés csak a sebészileg nem ellátható esetekben jön szóba, de ilyenkor is törekedni kell a tumorredukcióra. Klinikánkon az elmúlt 15 évben 22 neuroendokrin tumort operáltunk mortalitás nélkül. Két eset kivételével a mûtét kuratívnak bizonyult. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 4, 345-347, 2003

Surgical treatment of neuroendocrine tumours of the pancreas. Gastro-entero-pancreatic (GEP) endocrine tumours can originate from various pancreatic islet cells, from endocrine cells of the gastric and duodenal mucosa, or from APUD cells of neuroectodermal origin in the gastrointestinal tract. They are benign when smaller than 2 cm, but larger tumours are generally malignant. Surgery is the only method for the curative treatment of GEP tumours. A diagnosed and localised tumour is an absolute indication for radical surgery. Conservative medical treatment may be indicated only in an inoperable condition, but in this case tumour reduction surgery is suggested. In the last 15 years 22 patients with pancreatic neuroendocrine tumours were treated without any mortality. Except for two of them, the surgical therapy was curative. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 4, 345-347, 2003


Beküldve: 2003. augusztus 8.; elfogadva: 2003. szeptember 5.
Elérhetőség: Dr. Farkas Gyula, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, 6720 Szeged Pécsi út 4.; Tel: 62-545-444, Fax: 62-545-466; E-mail: fg@surg.szote.u-szeged.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad