MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 2, 2003

 Elõadás

Gemcitabin helye a lokálisan elõrehaladott vagy metasztatikus húgyhólyagrák kezelésében

Bodrogi István

Kemoterápia C és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Közel két évtizeden keresztül az elõrehaladott és metasztatikus húgyhólyagrákban az M-VAC kombináció volt a leggyakrabban alkalmazott kezelés, amit ''gold standard''-nak tartottak. Az 1990-es években olyan új vegyületek, mint a gemcitabin és a taxánok enyhe toxicitási profilok mellett biztató hatásosságot mutattak, ezért a további kutatást ez irányba fordították. Az utóbbi három évben a húgyhólyagrák kezelésében a gemcitabin/cisplatin kombináció volt az egyik leggyakrabban vizsgált kombináció. Egy széleskörû multinacionális és multicentrikus III. fázisú, random elrendezésû vizsgálat húgyhólyagrákban bebizonyította a gemcitabin + cisplatin hatásosságát és M-VAC-kal való egyenértékûségét, továbbá az M-VAC-kal összehasonlítva a GemCis jobb kockázat-haszon arányt mutatott. Így tehát a gemcitabin + cisplatin biztonságosabb kezelési alternatívát jelent elõrehaladott és áttétes húgyhólyagrákban, és az M-VAC alternatívájának tartják. Azok számára, akik rossz vesefunkciójuk miatt nem részesülhetnek cisplatin-alapú kezelésben, az új vegyületek jobb toxicitási profilja teremt újabb kezelési lehetõséget. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 2, 198-203, 2003

Role of gemcitabine/cisplatin in the treatment of advanced and metastatic bladder cancer. M-VAC combination chemotherapy was considered as the ''gold standard'' of the treatment of advanced and metastatic bladder cancers. Arrival of gemcitabine or taxanes in the 90s attracted attention since their efficacy was combined with low toxicity profiles. Gemcitabine/cisplatin combination became the most frequently studied treatment modality in the past 3 years. Multicentric, multinational randomized phase-III study indicated that in bladder cancer the gemcitabine/cisplatin combination is equal to M-VAC while in the case of the former the risk to benefit ratio is lower. Accordingly, gemcitabine/cisplatin combination is a safer treatment option in advanced and metastatic bladder cancer and is a real alternative to M-VAC. In the case of patients where cisplatin cannot be administered due to poor renal function, the new drugs with better toxicity profiles provide further treatment options. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 2, 198-203, 2003


Beküldve: 2003. február 10.; elfogadva: 2003. április 18.
Elérhetőség: Dr. Bodrogi István, Kemoterápia C és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 224-8600; E-mail: bodrogi@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad