MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 2, 2003

 Elõadás

Gemcitabin-platina kombináció a nem kissejtes tüdõrákos betegek elsõ vonalbeli kezelésében. Helyi tapasztalatok és kockázat / haszon elemzés

Sárosi Veronika, Lénárt Timea

C Osztály, Tüdõgyógyintézet, Baranya Megyei Kórház, Pécs

A Baranya Megyei Kórház Tüdõgyógyintézet C osztályán 2001. január 1. és 2003. január 1. között 90, lokálisan elõrehaladott vagy metasztatikus (St IIIA-IV) nem kissejtes tüdõrákos beteg elsõ vonalbeli kemoterápiás kezelését kezdtük el gemcitabin-platina kombinációval. Az adatok összesítéséig a tervezett 4 kezelést a betegek 38%-a (34/90) kapta meg. 13 betegnél a kezelés hatása nem volt értékelhetõ. A terápiás válasz tekintetében a PR: 30/77 (39%), a CR: 2/77 (2,6%), az ORR: 32/77 (41%) volt. Összesen 226 ciklust értékeltünk elsõsorban a mellékhatások szempontjából. A kezeléssel összefüggésbe hozható haláleset nem fordult elô. CTC grade 3-4 neutropenia 13 esetben (a ciklusok 5,7%-a) volt. 2 esetben észleltünk 1 hétig tartó lázas neutropeniát. CTC grade 3-4 thrombocytopenia 10 esetben (4,4%) fordult elô. Egy lázas, CTC grade 4 thrombocytopeniás beteg részesült thrombocyta suspensio kezelésben. Grade 3-4 anaemia 8/226 esetben (3,5%) alakult ki, 5 esetben adtunk vvt-koncentrátumot, 2 beteg erythropoetin-készítmény terápiát kapott. Teljes alopeciát 6 betegnél láttunk, közülük 3 beteg koponyabesugárzást is kapott. CTC grade 3-4 súlyosságú hányingert 10/226 (4,4%), hányást 7/226 (3%) ciklus során tapasztaltunk. Hospitalizációt igénylõ intravénás folyadékpótlásra 7/226 (3%) esetben volt szükség. 20 ciklus esetében kényszerültünk hematológiai toxicitás vagy hányás miatt a tervezett kemoterápia halasztására (8,8%), ami nem haladta meg a 2 hetet. Súlyos, CTC grade 3-4 vesetoxicitás nem fordult elõ. Enyhe, grade 1-2 kreatinin emelkedést 4/226 (1,7%) esetben mértünk. Összességében a gemcitabin-platina kombináció hatékony, ambulánsan is biztonságosan alkalmazható kombináció az elõrehaladott nem kissejtes tüdõrákos betegek elsõ vonalbeli kezelésében. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 2, 189-193, 2003

Gemcitabine-cisplatine combination in the first line treatment of non-small cell lung cancer. Analysis of the safety of the regime. In our Department we have studied the first line treatment of 90 stage IIIA-IV non-small cell lung cancer patients using gemcitabine/cisplatin combination. Thirteen cases have been unevaluable for various reasons. At the time of evaluation the planned 4 cycles have been delivered to 38% of patients (34/90). The PR was 39% (30/77), the CR was 2.6% (2/77) while the ORR was found to be 41% (32/77). 226 treatment cycles have been evaluated for side effects. There was no treatment-induced death in this series. CTC grade 3-4 neutropenia occurred in 5.7% of the cycles and only in 2 cases combined with fever. CTC grade 3-4 thrombocytopenia occurred in 4.4% of the cycles but only one patient required platelet suspension administration. Grade 3-4 anaemia developed in 3.5% of the cycles where 5 cases have been treated with RBC concentrate while 3 cases with erythropoetin. Complete alopecia occurred in 6 patients but 3 of them received brain irradiation as well. CTC grade 3-4 nausea and vomiting occurred in 4.4 and 3% of the cycles, respectively, but rehydration was only necessary in 3% of the cycles. Delay of the therapy due to hematological toxicity or vomiting occurred in 8% of the cycles but did not last longer than 2 weeks. Severe CTC grade 3-4 nephrotoxicity did not occur in this study while grade 1-2 elevation of serum creatinin level was found in 1.7% of the cycles. We have concluded that the gemcitabine/cisplatin combination is a safe outpatient modality for the first line treatment of advanced non-small cell lung cancer patients. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 2, 189-193, 2003


Beküldve: 2003. február 1.; elfogadva: 2003. április 18.
Elérhetőség: Dr. Sárosi Veronika, C Osztály, Tüdõgyógyintézet, Baranya Megyei Kórház, Pécs

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad