MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 2, 2003

 Elõadás

A Gemzar+Cisplatin kezelés hatékonysága a nem kissejtes tüdõrák IIIA-N2, IIIB és IV-es stádiumában

Ostoros Gyula1, Kovács Gábor1, Gergely-Farnos Erzsébet1, Magyar Pál2, Szondy Klára2, Strausz János3, Ferenczi Enikõ3

1IV-es Osztály, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest
2Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Tüdõgyógyintézet, Törökbálint

1999. május és 2001. június között 120 nem kissejtes tüdõrákos beteg részesült elsõ vonalbeli gemcitabin+cisplatin kombinált kemoterápiás kezelésben. A betegek a kemoterápiás ciklus elsõ és nyolcadik napján 1250 mg/m2 gemcitabint, a kemoterápiás ciklus elsõ napján 70 mg/m2 cisplatint kaptak, három hetenként ismételve. A betegek átlagéletkora 53,1 év volt, 65%-uk férfi. 26% tartozott a WHO 0, 74% a WHO 1-es csoportba az általános állapotfelmérés alapján. A bevont betegek 23%-a IIIA-bulky N2, 37%-a IIIB és 40%-a IV-es onkológiai stádiumba tartozott. 53,3% mirigyhám, 40% laphám, 2,5% adenosquamosus, 0,8% nagysejtes, 3% nem kategorizált nem kissejtes tüdõrákban szenvedett. Összesen 413 kemoterápiás ciklust értékeltünk. Az átlagos ciklusszám 3,44 volt. A betegek többsége négy ciklus kemoterápiában részesült. A vizsgálat fõ célja az átlagos túlélési idõ és a progresszióig eltelt idõ elemzése volt. Emellett értékeltük a terápiás választ (WHO ajánlás alapján) és a toxicitási mutatókat is. A betegek 40%-a mutatott az alkalmazott kezelésre részleges (PR) és teljes remissziót (CR, ezen belül 37,5% PR, 2,5% CR). A minimális terápiás válasz (MR) 13,3%-ban, változatlan állapot (SD) 25%-ban mutatkozott, míg 22%-ban progresszió (PD) volt észlelhetõ. A progresszióig eltelt idõ (TTP) 29,8 hét volt az SD+MR csoportban, míg a PR+CR csoportban 34,1 hét, az átlagos TTP 28,1 hét. A betegek átlagos túlélését Kaplan-Meier módszerrel analizáltuk. Az átlagos túlélés 54,9 hét volt. A PD csoportban 34,4 hét, az SD+MR csoportban 59,1 hét, míg a PR+CR csoportban 62,1 hét túlélési idõ volt megfigyelhetô.
Vizsgálatunk szerint adatainkat összevetve a historikus kontrollokkal négy kemoterápiás ciklus alkalmazása elegendõ, ennél több ciklus adásával a terápiás eredmények tovább nem javulnak. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 2, 185-188, 2003

Efficacy of Gemzar-Cisplatine treatment in stage IIIA-N2, IIIB and IV non-small cell lung cancer. 120 chemotherapy naive patients were treated with gemcitabine 1250 mg/m2 iv. days 1 and 8 and cisplatin 70 mg/m2 iv. on day 1 between May 1999 and June 2001. The treatments were administered in 21 cycles. The median age of the patients was 53.1 years, the male/female ratio 65%-35%. Performance status was: WHO 0: 26%, WHO 1: 74%. The staging of patients were: IIIA-N2 23%, IIIB 37%, IV 40%. By histology the tumors were: 53.3% adenocarcinoma, 40% squamous cell carcinoma, 2.5% adenosquamous carcinoma, 0.8% macrocellular carcinoma and 3% non-small cell carcinoma (not categorised). We evaluated 413 cycles of chemotherapy. The median number of cycles was 3.44. The primary endpoint of the study was the median survival and time to progression, and the response rate. The results are the following: RR 40% (PR 37.5%, CR 2.5%), MR 13.3%, SD 25%, PD 22%. The time to progression (TTP) in the SD+MR group: 29.8 weeks, in the RR group: 34.1 weeks, mean of all patients: 28.1 weeks. The survival time was estimated by Kaplan-Meier curves. The median survival (MS) of all treated patients was: 54.9 weeks, in the PD group: 34.4 weeks, in the SD+MR group: 59.1 weeks, in the PR+CR group: 62.1 weeks. Conclusion: gemcitabine and cisplatin combination is a very well tolerated therapeutic regimen in the 1st line treatment of NSCLC. Furthermore, this treatment improves the RR and the survival of the patients as well. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 2, 185-188, 2003


Beküldve: 2003. február 11.; elfogadva: 2003. április 13.
Elérhetőség: Dr. Ostoros Gyula, IV-es Osztály, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, 1529 Budapest Pihenõ u. 1.; Tel: 391-3213; E-mail: ostorosgyula@freemail.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad