MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 2, 2003

 Közlemény

A sporadikus kromoszómaaberrációk alakulása 1986-2001 között vizsgált egészséges személyek limfocitáiban

Kelecsényi Zsolt, Székely Gábor, Gundy Sarolta

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Egy 30 éves összesített citogenetikai és rákmorbiditási adatbázis összevetésével az európai ''Rákkockázat Biomarkerei” elnevezésû konzorcium megállapította, hogy az emelkedett kromoszómaaberrációgyakoriság és a rákincidencia között szoros korreláció áll fenn. Ezt a kapcsolatot az életkor, a nem és az expozíciók nagy valószínûséggel nem befolyásolják. A lehetséges összefüggések hátterének további vizsgálatát a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség 2002-tõl hazánkra is kiterjesztette. Ennek elõzménye az a 16 éves felmérés, amelynek részeként egy egészséges, de potenciális genotoxikus tényezõk expozíciójától viszonylag mentes környezetben a népesség spontán kromoszómaaberrációinak elõfordulását jellemezhetjük. 1986-2001 között 1414 személy perifériás vér limfocitáinak kromoszómáit analizáltuk, az életkor és a nem, mint biológiai, a dohányzási szokások és a lakókörnyezet (Budapest, iparvidék, agrártelepülés) pedig mint környezeti módosító tényezõk súlyozásával. Az egyének kiválasztásakor a foglalkozási, vagy az átlagostól eltérõ expozíció kizáró okként szerepelt. A kromoszómaaberrációkat hordozó sejtek átlagos gyakoriságát (1,60±0,05%) a nemi hovatartozás, az életkor és a lakókörnyezet nem, de a dohányzás (1,84±0,09%) befolyásolta. Az aberrációk fajtáinak tekintetében az aneuploidiák, dicentrikus kromoszómák és az összes aberrációk száma a korral nõtt. Az egyéni érzékenységet 0-12% közötti aberráns sejt-elõfordulás jellemezte az egész populációban. Az összes vizsgált személy 35%-ában nem, 23%-ában csak egyetlen, 42%-ában viszont 2-12% sérült limfocitát figyeltünk meg. A 16 éves felmérés során a kezdeti 0,85%-os aberráns sejt-értékeket - mindvégig harmonizált módszertani körülmények között - 2-4-szeres ingadozások mellett szignifikánsan lineáris emelkedés jellemezte, amit egyetlen általunk vizsgált biológiai vagy környezeti tényezõ kitüntetett szerepével jelenleg nem magyarázhatunk. Ennek hátterére a morbiditási adatokkal való összevetés deríthet fényt. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 2, 169-176, 2003

Sporadic chromosomal aberrations in healthy individuals studied between 1986-2001. In the second half of 2002, IARC for Central and Eastern European countries targeted studies on the relationship between chromosomal aberrations (CAs) and cancer risk. For these purposes we preliminarily investigated, under identical methodological circumstances, the base-line level of CAs in peripheral blood lymphocytes of 1414 healthy Hungarian persons between 1986 and 2001. The age and sex as biological, and smoking habit and residency (Budapest, industrial- and agricultural settlements) as environmental confounding factors were evaluated. Previously, people were not exposed to any known potential mutagens. The overall frequencies of aberrant cells (1.60±0.05%) were not influenced by sex, age and residency, but the smoking habits (1.84±0.09%) had significant impact on the elevation of aberrant cells. Aneuploidy, exchange-type dicentric chromosomes and the total of aberrations increased significantly with the age of the donors. The individual frequency of aberrant cells ranged between 0-12%. No aberrant cells were detected in 35% of individuals, and 1aberrant cell was found in 23% of the total population, while 42% of the examined persons were characterized with aberrant cell rates between 2-12%. The initial value of 0.85% of aberrant cells doubled by the end of the examined 16-year period, following 2-4-fold fluctuations. None of the investigated biological or environmental factors was responsible for the elevation of the CAs. The causes of the elevation of CA-level can be explained more precisely when these data will be compared to cancer registry database of these persons. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 2, 169-176, 2003


Beküldve: 2002. október 17.; elfogadva: 2003. január 16.
Elérhetőség: dr. Gundy Sarolta, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 224-8779, Fax: 224-8776; E-mail: gundy@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad