MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 2, 2003

 Közlemény

Az emlõrákszûrések egészség-gazdaságtani elemzése

Boncz Imre1, Sebestyén Andor1, Gulácsi László2, Pál Miklós1, Dózsa Csaba1

1Szakmapolitikai és Koordináló Fõosztály, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest
2Közszolgálati Tanszék, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest

CÉL: Dolgozatunk célja, hogy a szervezett emlõrákszûrések elindítása kapcsán meghatározzuk a szûrési és kezelési költségeket, valamint felmérjük a szervezett emlõrákszûrés várható epidemiológiai és gazdasági nyereségét, költség-hatékonyságát.
MÓDSZEREK: A dolgozatban ismertetett adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2001. évi finanszírozási adatbázisából származnak. Az átszûrtséget a járóbeteg-szakellátásban használatos ''42400 Mammográfiás szûrés'' kóddal határoztuk meg. A kezelési költségek a járóbeteg-szakellátás, az aktív és krónikus fekvõbeteg-szakellátás költségeit, a gyógyszerek ártámogatásához nyújtott társadalombiztosítási támogatást és a keresõképtelenséggel (benne táppénz) kapcsolatos kiadásokat tartalmazzák. A szûrési program várható hozadékának meghatározását különbözõ mortalitáscsökkenési értékek alkalmazásával modelleztük 10 éves periódusra.
EREDMÉNYEK: A 45-65 éves korosztály átszûrtsége 2001-ben 7% volt, míg 2002-ben 21,7%. Az emlõdaganatok kezelési költsége 2001-ben 8,6 milliárd forint (29 939 868 USD, 33 426 321 Euro) körül volt. A 45-65 év közötti korosztályban 10%-os mortalitáscsökkenéssel számolva 509 élet (nettó jelenérték, NJÉ: 365), 20%-os mortalitáscsökkenéssel számolva 1074 élet (NJÉ: 772), míg 30%-os mortalitáscsökkenést véve alapul 1582 élet (NJÉ: 1139) menthetõ meg 10 év alatt. A megmentett életek költsége a mortalitás várható csökkenésének függvényében változik: 5,7 millió Ft (19 876 USD, 22 190 Euro)/élet és 17,8 millió Ft (62 047 USD, 69 273 Euro)/élet között. Az egy megmentett életévre levetített költség 271 eFt (946 USD, 1057 Euro)/életév és 847 eFt (2955 USD, 3299 Euro)/életév között változik.
KÖVETKEZTETÉS: A szervezett emlõszûrô vizsgálat révén jelentõs költségmegtakarítás érhetõ el Magyarországon. Költség-hatékonysági mutatói elfogadhatóak a finanszírozói oldal számára. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 2, 149-154, 2003

Health economics analysis of breast cancer screening. INTRODUCTION: The organized breast cancer screening programme has started in Hungary at the end of 2001.
AIM: To assess the screening rate, the cost of screening and treatment and to calculate the expected epidemiological and economic gain and cost-effectiveness of mass-screening programme. Methods: The data derive from the financial database of the National Health Insurance Fund of Hungary from 2001. To assess the screening rate the authors used the code ''No. 42400 mammography screening'' of outpatient care. The cost of treatment includes the cost of outpatient care, the acute and chronic inpatient care, the subsidies of the prices of medicines and the expenditure on disability to work (including sickness-pay). The expected benefits of the screening programme were modeled with changing mortality decrease for a 10 years interval.
RESULTS: The screening rates of women aged 45-65 for 2001 and 2002 were 7% and 21.7%, respectively. The cost of treatment of breast cancer was around 8.6 billion Hungarian forints (29,939,868 USD, 33,426,321 EUR) in 2001. In the age-group 45-65 with 10% mortality decline 509 lives (net present value, NPV: 365), with 20% mortality decline 1.074 (NPV: 772) lives and with 30% mortality decline 1.582 (NPV: 1.139) lives can be saved during a 10 years screening programme. The cost of one life saved varies between 5.7 million forints (19,876 USD, 22,190 EUR)/life saved and 17.8 million forints (62,047 USD, 69,273 EUR)/life saved according to the mortality decline. The cost of one life year saved varies between 271,000 forints (946 USD, 1057 EUR)/life year saved and 847,000 forints (2955 USD, 3299 EUR)/life years saved.
CONCLUSION: The implementation of organized breast cancer screening can lead to cost savings in Hungary. The cost-effectiveness of breast cancer screening seems to be acceptable for purchaser. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 2, 149-154, 2003


Beküldve: 2003. április 23.; elfogadva: 2003. május 6.
Elérhetőség: Dr. Boncz Imre, Szakmapolitikai és Koordináló Fõosztály, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest Váci út 73/a.; Tel: 06-1-359-66-64, Fax: 06-1-350-22-05; E-mail: boncz.i@oep.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad