MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 4, 2002

 Áttekintés

Molekuláris Onkogenetika, Onkogenomika

Oláh Edit

Molekuláris Genetikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Onkológusok Társaságának (MOT) Krompecher díjasa lehetek. Köszönöm a MOT Vezetôségének választását és bizalmát. Köszönetemet fejezem ki Dr. Krompecher Ödön leszármazottainak, a MOT legrangosabb szakmai díjának létrehozásáért, mellyel méltó emléket állítottak a basalsejtes karcinóma világhíru leírójának. Elôadásom címe a három évtizedes munkásságom 1986-tal kezdôdô második felére utal, amely idôszak egybeesik a daganatkutatás talán legfényesebb korszakával, és amelynek munkacsoportommal végzett, a molekuláris onkogenezis fontos
részleteinek feltárására irányuló kutatásaink révén magam is szerencsés részese lehettem, lehetek. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 4, 287-290, 2002

Molecular oncogenetics, oncogenomics. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 4, 287-290, 2002


Beküldve: 2002. november 25.; elfogadva: 2002. december 5.
Elérhetőség: Prof. Dr. Oláh Edit, Molekuláris Genetikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 224-8788, Fax: 224-8708; E-mail: e.olah@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad