MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 1, 2003

 Közlemény

A melanoma progressziójának laboratóriumi markerei

Bánfalvi Teodóra1, Édesné B. Mariann2, Gergye Mária3, Udvarhelyi Nóra4, Orosz Zsolt4, Gilde Katalin1, Kremmer Tibor2, Ottó Szabolcs3, Tímár József5

1Bôrgyógyászat, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Biokémiai osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Tumormarker laboratórium, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
4Daganatpatológiai osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
5Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Melanoma malignumban a keringô tumormarkereknek potenciális szerepe a prognózis felállításában, a betegkövetésben és a terápia monitorozásban lehet. A közleményben áttekintjük a melanoma laboratóriumi tumormarkereit (MIA, LKSZ, NSE, TA90 immunkomplex, S-100B protein, adhéziós molekulák, 5-S-ciszteinildopa, tirozináz, citokinek, metalloproteinázok, LDH). Közülük az S-100B protein a legtöbbet vizsgált tumormarker. Specificitása kiváló, stádiumtól független önálló prognosztikus faktor, magas szérumkoncentrációját rövidebb túlélés kíséri. Klinikai alkalmazása legcélszerubb stádium IIIII-IV-ben prognosztikus célból, terápia monitorozására és betegkövetésre. Monitorozás elôtt célszeru azonban az S-100B protein immunhisztokémiai vizsgálatát elvégezni, mivel fokális és heterogén szöveti S-100B-expressszió és alacsony intenzitás esetében a szérumkoncentráció várhatóan a disszeminált betegekben nem emelkedik. Bár az 5-S-CD szérumkoncentrációja saját, az irodalomban legnagyobb esetszámot tartalmazó átfogó vizsgálatunk során nem bizonyult független prognosztikus faktornak, a marker betegkövetésre szintén ajánlható. A cut-off érték alatti és feletti 5-S-ciszteinildopa szérumkoncentrációval rendelkezô betegek túlélése egymástól szignifikánsan különbözik. Az S-100B protein és az 5-S-ciszteinildopa együttes alkalmazása biztonságosabbnak tunik a túlélés szempontjából, a viszonylag alacsony korreláció ellenére. Az LDH a legtöbb tanulmányban melanomában stádium IV-ben a legerôsebb prognosztikus faktornak bizonyult, bár szenzitivitás és specificitás szempontjából kissé elmarad az S-100B-tôl. Az irodalmi adatok alapján a MIA- és a tirozináz-szérumkoncentrációk meghatározása, amennyiben hozzáférhetô, szintén alkalmas melanomában a ''marker” funkció betöltésére. A többi vizsgált marker vagy nem kellôen ismert még, vagy nem hordoz hasznosítható információt a klinikus számára. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 1, 89-104, 2003

Laboratory markers of melanoma progression. Extracellular tumour markers may have potential role in the follow-up of patients with malignant melanoma, in therapy monitoring and in prediction of prognosis. In our article circulating tumour markers in melanoma (melanoma inhibitory activity, lipid bound sialic acid, neuron specific enolase, TA90 immunkomplex, S-100B protein, 5-S-cysteinyldopa, tyrosinase, cytokines, metalloproteinases, LDH) were reviewed. Among laboratory melanoma markers the S-100B protein is the most investigated. S-100B protein has high specificity, appropriate sensitivity and proved to be significant prognostic factor independent from stages. High serum values are associated with shorter survival. However, before S-100B monitoring immunohistochemistry for the detection of S-100B is required. In the case of malignant melanomas with low expression serum S-100B monitoring may not be sensitive enough to follow disease progression. Although the serum concentration of 5-S-cysteinyldopa did not prove to be independent prognostic factor in our previous studies comprising the highest patient number in the literature, the marker was suggested for therapy monitoring. The survival analysis indicated that the elevated 5-S-cysteinyldopa level predicts shorter survival. In spite of the calculated low correlation between the two markers, parallel elevation of S-100B protein and 5-S-cysteinyldopa indicated shorter survival. On the basis of the literature LDH is the most appropiate tumour marker in stage IV to predict prognosis, but its sensitivity and specificity could not achieve that of S-100B protein. S-100B and LDH proved to be similarly reliable in respect to the clinical outcome. Determination of serum concentration of MIA and tyrosinase are also reliable markers in malignant melanoma. The other investigated markers are not well known yet or do not provide useful information to the clinicians. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 1, 89-104, 2003


Beküldve: 2003. január 10.; elfogadva: 2003. március 1.
Elérhetőség: Dr. Bánfalvi Teodóra, Bôrgyógyászat, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 224-8600, Fax: 224-8200

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad