MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 1, 2003

 Közlemény

Sentinel nyirokcsomó-biopszia melanomában. Klinikai tapasztalatok az Országos Onkológiai Intézetben

Liszkay Gabriella1, Péley Gábor2, Sinkovics István3, Péter Ilona4, Fejős Zsuzsanna1, Horváth Béla1, Bánfalvi Teodóra1, Gilde Katalin1, Köves István2

1Bôrgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Sebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Nukleáris Medicina Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
4Diagnosztikai és Experimentális Daganatpatológiai Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

CÉL: A szerzôk az Országos Onkológiai Intézet Bôrgyógyászati Osztályán melanoma malignum miatt elvégzett sentinel nyirokcsomó-mutétekrôl és a követés során észlelt tapasztalataikról számolnak be.
BETEGANYAG ÉS MÓDSZER: 1997 novembere és 2002 szeptembere között 179 primer tumorral bíró, vagy egy-két hónappal a daganat eltávolítása után jelentkezô betegnél hajtottuk végre a beavatkozást. Patentkék festékes eljárással kombinált izotóptechnikát alkalmaztunk. Az ôrszem nyirokcsomók szövettani vizsgálata sorozatmetszetben történt. Mikrometasztázis gyanújakor immunhisztokémiai jelölést (S100, HMB-45, Melan-A) végeztünk. Sentinel nyirokcsomó-pozitivitás esetén lehetôleg 2-3 héten belül regionális blokkdisszekciót hajtottunkk végre. Adjuváns kezelésként kis dózisú interferont vagy BCG immunterápiát alkalmaztunk. A betegeket kéthavonta fizikálisan, ill. a melanoma protokoll szerint képalkotó eljárásokkal követtük.
EREDMÉNYEK: Sikerrel járt az ôrszem nyirokcsomó-mutét 177 esetben (98%). Pozitív sentinel nyirokcsomó volt kimutatható 26 betegnél (14%). Az ôrszem nyirokcsomó-pozitívaknál a primer tumor vastagsága szignifikánsan nagyobb volt, mint a nyirokcsomó-negatívaké (p<0,0000). A metasztázissal bíró betegek tünetmentes- és össztúlélése Mantel-Coxpróbával szignifikánsan rosszabb volt, mint a másik csoporté (p=0,0001, ill. p=0,0007). Diszkriminanciaanalízissel azt találtuk, hogy a tumorvastagságból képzett diszkriminancia-függvény 81,7%-os, a sentinel nyirokcsomó-pozitivitás 79,9%-os helyes osztályozási arányt adott.
KÖVETKEZTETÉSEK: Betegeinknél az irodalmi adatoknak megfelelôen az ôrszem nyirokcsomó a vastagabb daganatoknál gyakrabban bizonyult pozitívnak. Az ôrszem nyirokcsomó daganatos érintettsége szignifikánsan rosszabb prognózist jelzett. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 1, 79-83, 2003

Report on clinical observations obtained with sentinel lymph node surgery in malignant melanoma and during their follow-up at the Department of Dermatology, National Institute of Oncology, Budapest. OBJECTIVES: Report on clinical observations obtained with sentinel lymph node surgery for malignant melanoma and during follow-up at the Department of Dermatology, National Institute of Oncology, Budapest.
PATIENTS AND METHOD: In the period from November, 1997 to September, 2002, the above surgical intervention was made with 179 patients having primary tumour, one to two months after primary tumour removal. Staining with patent blue was combined with isotope technique. The primary melanoma and the pertaining sentinel lymph node(s) were removed. Histological evaluation of the sentinel lymph nodes was performed in serial sections. Immunohistochemical detection of S100, HMB-45, or Melan-A was used in the case of suspected micrometastases. Demonstration of positive sentinel lymph nodes was followed, preferably within 2-3 weeks, by regional block dissection. Interferon in low doses or BCG immune therapy were applied as adjuvant therapy. Bimonthly follow-up of the patients included physical examination and the use of imaging techniques as specified in the melanoma protocol.
RESULTS: Sentinel lymph node surgery was successful in 177/179 cases (98%). Positive sentinel lymph node was identified in 26/177 patients (14%). In node positive patients the thickness of the primary tumour was significantly greater than that of node negative ones (p<0.0000). Patients with micrometastases had significantly poorer symptom-free and overall survival by the Mantel-Cox test than those of the other group (p=0.0001 and p=0.0007, respectively). In the discriminance analysis of our data, the discriminant function established from tumour thickness yielded 81.7% and the positivity of sentinel lymph nodes 79.9% correct classification rates.
CONCLUSION: In good harmony with literature data, positive sentinel lymph node(s) were found in the case of thicker tumours. The involvement of sentinel lymph node indicated a significantly poorer prognosis. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 1, 79-83, 2003


Beküldve: 2003. január 10.; elfogadva: 2003. március 1.
Elérhetőség: Dr. Liszkay Gabriella, Bôrgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 1-224-8600, Fax: 1-224-8620; E-mail: liszkay@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad