MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 1, 2003

 Közlemény

A malignus melanoma molekuláris diagnosztikája: molekuláris stádiummeghatározás, minimális reziduális betegség

Tímár József, Csuka Orsolya

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A nukleinsavalapú molekuláris technikák a melanoma diagnosztikájában is alkalmazásra kerültek két területen, a stádiummeghatározás finomításában (molekuláris staging) és a minimális reziduális betegség kimutatásában. Több melanocitaspecifikus gén expresszióját használják erre a célra, mint a tirozináz, a gp100, a Melan-A/MART-1 illetve a MIA (melanoma inhibitory activity). A nyirokszövettel szemben sem a perifériás vérben sem a csontvelôben nem kell számolni melanociták jelenlétével, így az ebbôl eredô ''fals” pozitivitással sem. A tumorsejtek heterogenitása jelentôsen befolyásolhatja a keringô daganatsejtek kimutatását, ami a tirozinázexpresszió alapján a leghatékonyabb. Több vizsgálat szerint a perifériás vérben kimutatható melanomasejtek mennyisége a daganat tömegével és progressziójával függ össze és jelzi a terápia hatékonyságát is. Ugyanakkor a módszer révén igen gyakran lehet ún. molekuláris recidívát találni klinikai recidíva nélkül is, ami arra utal, hogy a kisszámú melanomasejt periférián való jelenlétének kérdéses a jelentôsége. Mindezek alapján a molekuláris diagnosztika még nem része a melanoma protokolloknak és további klinikai vizsgálatok szükségesek diagnosztikus szerepének pontos meghatározására. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 1, 63-66, 2003

Molecular diagnostics of malignant melanoma: molecular staging, minimal residual disease. Nucleic acid based molecular techniques have been introduced into the diagnosis of malignant melanoma similarly to other cancers. They were applied for refinement of staging and to detect minimal residual disease. There are several good melanocyte-specific genetic markers such as tyrosinase, gp100, Melan-A/MART-1 and MIA. Unlike in the case of the lymph nodes, peripheral blood or bone marrow do not contain melanocytes excluding the possibility of fals positive reactions. Considering the pronounced heterogenity of melanoma cells the most reliable molecular marker is the expression of tyrosinase. Several studies indicate that the quantity of circulating melanoma cells correlates with tumor burden and disease progression and reflects the effect of therapy. On the other hand, molecular techniques detect circulating melanoma cells much more frequently than the clinical manifestation of the disease progression (molecular recurrence), questioning the clinical significance of the detection of a small number of melanoma cells in the circulation. Based on these data molecular diagnostics is not part of the melanoma protocols yet and further studies are necessary to define its diagnostic role. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 1, 63-66, 2003


Beküldve: 2003. január 10.; elfogadva: 2003. március 1.
Elérhetőség: Dr. Tímár József, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 224-8786, Fax: 224-8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad