MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 1, 2003

 Közlemény

A melanoma malignum új TNM-beosztása

Oláh Judit, Dobozy Attila

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Szeged

Gyarapodó tudományos ismereteink és a daganatok - így a melanoma - várható prognózisának megítélésében erôsebb jósló értékkel bíró tényezôk felismerése a stádiumbesorolási rendszerek idônkénti frissítését teszi szükségessé. Az American Joint Comittee on Cancer (AJCC) 2002-ben lényegi módosításokat javasolt melanoma malignumban a tumor-nyirokcsomó-metastasis (TNM) rendszer kategóriáinak meghatározásában és a stádiumbesorolásban. A szerzôk ezen újonnan javasolt TNM-rendszer fô jellemzôit összegzik. Felhívják a figyelmet az ôrszemnyirokcsomó-biopszia klinikai jelentôségére és alkalmazásának fontosságára. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 1, 59-61, 2003

The new TNM classification of malignant melanoma. The identification of increasingly powerful prognostic factors has led to sequential modifications of the cutaneous melanoma staging system. The American Joint Commitee on Cancer (AJCC) recently proposed major revision of tumor-nodemetastasis (TNM) categories and stage groupings for melanoma. The authors summarize the main characteristics of this new TNM classification of malignant melanoma. The importance of the novel technique - sentinel node biopsy - in the management of malignant melanoma is discussed. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 1, 59-61, 2003


Beküldve: 2003. január 10.; elfogadva: 2003. március 1.
Elérhetőség: Dr. Oláh Judit, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Szeged Korányi fasor 6.; Tel: 62 545 984, Fax: 62 545 954; E-mail: oj@derma.szote.u-szeged.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad