MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 1, 2003

 Közlemény

A melanoma malignum patológiai diagnózisának buktatói

Orosz Zsolt

Humán és Kísérletes Daganatpathologiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A benignus melanocytás naevusok és a melanomák hisztológiai megjelenése kifejezetten változatos, ami az esetek nem elhanyagolható hányadában komoly differenciáldiagnosztikai problémákat okoz. A korai, 1 mm-nél vékonyabb melanomákat a junctionalis vagy lentiginosus komponenst illetve pagetoid melanocytosist tartalmazó naevusvariánsoktól, egyes epithelialis tumoroktól, míg a vastagabb melanomákat többek között Spitz-naevustól, mélyen penetráló naevustól, cellularis kék naevustól kell elkülöníteni. Az ''atípusos” Spitz-naevus és az ''atípusos” orsósejtes naevusok egy részének morfológiai megjelenése a melanoma malignummal átfedést mutat, ilyenkor még a legnagyobb körültekintéssel sem lehet biztosan meghatározni a várható biológiai viselkedést. A primer melanomák variábilis megjelenését illusztrálja, hogy az elkülönítô diagnosztikában figyelembe kell vennünk felszínes elhelyezkedésu, különbözô hisztogenezisu orsó- és/vagy epithelioid sejtes illetve pigmentált lágyrészdaganatok lehetôségét is. A ritka melanomavariánsok közül a ballonsejtes és a pecsétgyurusejtes altípus carcinomával vagy carcinoma metastasissal, a desmoplasticus melanoma benignus mesenchymalis laesióval keverhetô össze. Melanoma nyirokcsomóáttéteknél, ismeretlen primer tumor hiányában ki kell zárni interdigitáló reticulumsejtes sarcoma vagy anaplasticus nagysejtes lymphoma lehetôségét is. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 1, 27-39, 2003

Pitfalls in the diagnosis of malignant melanoma. The histological appearance of benign melanocytic naevi and malignant melanomas can be variable, causing in a significant number of cases severe differential diagnostic problems. The early, thin (less than 1 mm) melanomas have to be differentiated from naevi containing dominant junctional or lentiginous
component or pagetoid melanocytosis and from some epithelial tumours, while in cases of thick lesion the diagnosis of thick melanoma, Spitz naevus, deep penetrating naevus or cellular blue naevus should be considered for example. The morphology of the so-called atypical Spitz naevus and atypical pigmented spindle cell naevus show overlapping with malignant melanoma and sometimes in these cases the biological behaviour cannot be assessed. The variable appearance of malignant melanoma is illustrated by the fact that different superficial soft tissue tumours with epithelioid and/or spindle cells or with pigment can mimic it. The rare balloon cell and signet ring cell melanoma is a mimicker of primary or metastatic carcinoma and the desmoplastic variant is often misdiagnosed as benign mesenchymal lesion. Lymph node metastasis of melanoma, when the primary tumour is not known, may raise the possibility of interdigitating reticulum cell tumour or anaplastic large cell lymphoma. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 1, 27-39, 2003


Beküldve: 2003. január 10.; elfogadva: 2003. március 1.
Elérhetőség: Dr. Orosz Zsolt, Humán és Kísérletes Daganatpathologiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György utca 7-9.; Tel: 224-8776, Fax: 224-8620; E-mail: zso@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad