MAGYAR ONKOLÓGIAVol 47, No. 1, 2003

 Közlemény

Megújuló szemlélethez vezetõ mérföldkövek a melanoma történetébõl

Gilde Katalin

Bôrgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A szerzô a melanoma irodalmát áttekintve ismerteti azokat a meghatározó ismereteket, melyek megváltoztatták a melanoma hagyományos terápiás megközelítését. Kiemeli a melanomaprogresszió azon elemeit, melyek racionálisan átalakították a dogmatikusan radikális sebészi gyakorlatot. Ismerteti a regresszió jelenségét, melynek megítélése még további kutatásokat kíván, valamint tárgyalja a melanoma hormonfüggôségét, melynek gyakorlati jelentôsége egyes speciális problémák (pl. terhességmegszakítás indikációja, hormonális fogamzásgátlás, posztklimakteriális hormonpótlás) megfelelô kezelésében van. A hagyományos, komplex, tumorpusztító mechanizmusok (kemoterápia, sugárterápia) korlátozott eredményessége tumorbiológiai ismeretekre épülô új kezelési stratégiák alkalmazását teszi szükségessé. A szerzô röviden ismerteti a vakcináció, antiangiogenetikus és génmanipulációs módszerek alkalmazási lehetôségét. Magyar Onkológia, Vol 47, Nr. 1, 3-11, 2003

Milestones leading to new perspectives in melanoma therapy. The author stresses, out of the abundant literature of melanoma, those new pieces of information that have changed the conventional therapeutic approach to melanoma. Elements of melanoma progression leading to a rational transformation of the dogmatic radical surgery are described. In addition, the phenomenon of regression, still requiring further investigations, is also dealt with, as well as the hormonal dependence of melanoma, which has practical importance in the management of some problems, e.g. indication of pregnancy interruption, hormonal contraception, and hormon substitution therapy in postmenopausa. The limited effectiveness of conventional complex tumour killing mechanisms (chemotherapy and radiotherapy) necessitates new therapeutic strategies based on tumour biological knowledge. Finally, the fields of application of vaccination and antiangiogenic and gene manipulation
techniques are touched upon. Hungarian Oncology, Vol 47, Nr. 1, 3-11, 2003


Beküldve: 2003. január 10.; elfogadva: 2003. március 1.
Elérhetőség: Dr. Gilde Katalin, Bôrgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 361-224-8600, Fax: 361-224-8620; E-mail: gilde@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad