MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 4, 2002

 Áttekintés

Az adjuváns clodronat-kezelés szerepe az emlõrákos betegek csontáttéteinek megelõzésében

Horváth Zsolt

Kemoterápia B Belosztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Közleményünkben az emlõrákos betegek adjuváns biszfoszfonát-terápiás eredményeit összegeztük az
irodalmi adatok alapján. Ismeretes, hogy a biszfoszfonátok hatékonyan csökkentik a fokozott csontreszorpciót, mely az osteoclastok aktivitásának csökkentése révén valósul meg. Az eddig elvégzett vizsgálatok megalapozták ennek a gyógyszercsoportnak a helyét a metasztatikus emlõrák kezelésében. A kezelés hatására csökken a skeletalis komplikációk száma, a hiperkalcémia gyakorisága, és növekszik a betegek túlélése és javul életminõségük. A preklinikai adatok, a metasztatikus és az egyéb a korai klinikai vizsgálatokból levont következtetések alapján több kutatócsoport kezdte el vizsgálni az posztoperatív
kezelések befejezésekor megkezdett tartós biszfoszfonát-kezelés eredményességét. Az eddig publikált randomizált, kontrollált vizsgálatokban napi 1600 mg-os dózisban clodronatot használtak. A vizsgálatok végpontjai a csontáttétek, a csontáttétekkel kapcsolatos komplikációk és a nem-ossealis áttétek gyakorisága, valamint a túlélés voltak. Összességében a clodronat-kezelés szignifikánsan csökkentette a csontáttétek számát a vizsgálati periódus alatt, mely különbség elenyészett az utókövetés ideje alatt.
Két vizsgálat tapasztalt csökkenést a halálozási arányban, ugyanakkor csak egy vizsgálat mutatott ki a
zsigeri áttétek tekintetében is javulást. Összességében a clodronat által elért eredmények pozitívnak
mondhatók, de számos kérdés még megválaszolásra vár: pl. a biszfoszfonát-kezelés tartamával, módjával, kezdetének idejével, és csontáttét kialakulása szempontjából leginkább veszélyeztetett rizikócsoport meghatározásával kapcsolatban. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 4, 361-364, 2002

Role of adjuvant clodronat treatment in the prevention of bone metastasis in breast cancer. Bisphosphonates are effective against increased bone resorption because they inhibit osteoclast activity. The use of these drugs is well established for the treatment of metastatic breast and other cancers; they reduce skeletal complications, hypercalcemia, bone pain, and metastatic progression and they can improve the overall survival and quality of life. Preclinical observations and early clinical data indicate that early bisphosphonate treatment reduces the incidence and the extent of newly developed metastases in breast cancer. There is considerable interest in determining whether bisphosphonate treatment is to prevent the incidence of bone metastases and associated complications. To date three randomized, controlled clinical trials have examined the effect of long-term use of clodronate (1600 mg/d po.) on the incidence of bone metastases, other metastases, the survival of patients, and the side effects of the study drug as well. All the trials have observed significant reduction of the occurrence of bone metastases, although this reduction was significant only during the medication period. One of the trials mentioned have shown an unexpected reduction in non-osseous metastases, and two of them have revealed significant improvements in the death rates. These promising results need further evaluation by large clinical trials with longer treatment periods to establish the clinical role of adjuvant bisphosphonate treatment of primary breast cancer. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 4, 361-364, 2002


Beküldve: 2002. november 2.; elfogadva: 2002. december 4.
Elérhetőség: Dr. Horváth Zsolt, Kemoterápia B Belosztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest ; Tel: 2248600, Fax: 2248620; E-mail: horvathzs@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad