MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 4, 2002

 Közlemény

A Lung Rezisztencia Protein (LRP) expressziójának vizsgálata hererákokban

Mándoky László1, Géczi Lajos3, Doleschall Zoltán2, Csuka Orsolya2, Bodrogi István3, Bak Mihály1

1Cytopathologiai osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Pathogenetikai osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Kemoterápiás és Klinikai Farmakológiai osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A germinalis sejtes hererákok kemoterápiával jól gyógyíthatók, mert kb. 80%-os remisszió érhetõ el. Ennek ellenére a daganat kemorezisztenciája (DR) miatt a betegek 15-20%-a meghal. A multidrugrezisztencia
(MDR) fenotípus számos mechanizmusa ismert, amelybe az MDR/P-glycoprotein (P-gp), továbbá az ún. multidrug-rezisztencia protein (MRP) tartozik. A Lung Rezisztencia Protein (LRP) ATPhez kötött kazetta (ABC) transzporter fehérje, amely az MDR-hez kapcsolódik. Jelen munkánkban hererákokban az LRP expresszióját tanulmányoztuk, amelyet immunhisztokémiai (IH), Western blot (WB) és RT-PCR eljárásokkal, a klinikai rezisztenciát pedig a klinikai onkológia szabályai alapján határoztuk meg. 70 primer testicularis tumor IH vizsgálata során 29 (41%), a WB módszerrel 35 esetbõl 22-ben (63%) emelkedett LRP-szintet állapítottunk meg. Ez utóbbi 60%-ban az LRP mRNS-szint is emelkedett expressziót mutatott. A 15 seminomából 6, az 55 non-seminomából (NSGCT) pedig 23 bizonyult pozitívnak. Az LRP-expresszió és a hererákos betegek stádiummegoszlása között nem volt összefüggés. A seminoma csoportban mind a 15 beteg kemoszenzitívnek bizonyult annak ellenére, hogy 6 tumorminta LRP-pozitív volt. A 39 kemoszenzitív NSGCT csoportba tartozó tumoros beteg közül 27 volt LRPnegatív, ezzel szemben a kemorezisztens csoportba tartozó 16 beteg 11 tumormintája bizonyult LRPpozitívnak (p=0,04). Megállapítottuk, hogy az LRP jelenléte a NSGCT-ban a klinikai kemorezisztenciával függ össze, és ebben a rosszindulatú daganatban a klinikai gyógyszer-rezisztencia újabb mechanizmusát képezheti. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 4, 339-345, 2002

Lung Resistance Protein analysis in testicular cancer. Germ cell testicular cancers are well-curable neoplasms, because total remission can be achieved in about 80% of the cases. However, 15-20% of the patients die due to drug resistance (DR). A number of
mechanisms of the multidrug resistance phenotype are known, including MDR/P-glycoprotein (P-gp) and the so-called multidrug resistance associated protein (MRP). Lung Resistance Protein (LRP) is an ATP dependent membrane transporter protein associated with MDR. In our present work we studied the expression of LRP in testicular cancers. LRP expression was determined by immunohistochemistry (IH), Western blot (WB) and RT-PCR techniques. Clinical resistance was defined in accordance with the clinical oncologic rules. In 29 (41%) of 70 primary testicular tumours and in 22 (63%) of 35 cases, elevated LRP levels were established by IH and WB, respectively. In the latter 63%, the LRP mRNA levels were elevated as well. Six cases of the 15 seminomas and 23 cases of the nonseminomatous germ cell tumours (NSGCT) proved to be positive. No relationship was demonstrated between LRP expression and the stage of the disease. Despite the LRP positivity of 6 tumour samples, all of the seminomas proved sensitive. Of the 39 sensitive NSGCT, 27 cases were LRP-negative, whereas 11 tumour samples of 16 patients belonging to the resistant group proved LRP-positive (p=0.04). The authors concluded that the expression of LRP is responsible for clinical drug resistance in non-seminomatous testicular cancer patients. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 4, 339-345, 2002


Beküldve: 2002. augusztus 1.; elfogadva: 2002. november 5.
Elérhetőség: Dr. Bak Mihály, Cytopathologiai osztály, Országos Onkológiai Intézet, H-1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 224-8780, Fax: 224-8620; E-mail: bak@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad