MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 4, 2002

 Közlemény

A leukoplakia súlyosságával párhuzamosan változik az apoptózis- és mitózisindex, valamint a p53 és Ki-67 kifejezõdése

Kövesi György1, Szende Béla2

1Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2I sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

BEVEZETÉS: A leukoplakia a szájüregben leggyakrabban elõforduló praeneoplasticus állapot. Nehéz eldönteni, hogy a betegség melyik egyénben alakul át malignusan és melyikben nem. A jelen vizsgálat
célja a betegség prognosztizálhatóságának és molekuláris genetikai hátterének vizsgálata.
BETEGANYAG ÉS MÓDSZER: A Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikáján kezelt 18 beteg anyagát vizsgáltuk kórszövettani és immunhisztokémiai módszerekkel. 15 leukoplakiás betegbõl friss szövetmintákat vettünk. A három rákos beteg anyagát a Szájsebészeti Klinika Hisztológiai Laboratórium archív anyagából nyertük. A vizsgálatokat hematoxilin-eozin festéssel, Apop-Detect kittel (TUNEL reakció) és Ki-67, illetve p53 elleni monoklonális antitestek felhasználásával immunhisztokémiai módszerrel végeztük. Meghatároztuk a mitózis- és apoptózisindexet, a szöveti dysplasia mértékét, a Ki-67 és p53 kifejezõdésének mértékét és megjelenési formáját. Mindezeket a paramétereket összevetettük a leukoplakia klinikai formáival.
EREDMÉNYEK: A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a mitotikus és az apoptotikus sejtek aránya, valamint a Ki-67-pozitív sejtek száma a folyamat súlyosságával párhuzamosan szignifikánsan emelkedik. A p53-expresszió vizsgálata során különös képet kaptunk. A homogén leukoplakiás esetek és a noduláris leukoplakiás esetek egy része csak citoplazmatikus pozitivitást mutatott, míg a noduláris leukoplakiás esetek másik részében a citoplazma magmembrán melletti sávjában volt p53-immunreaktivitás. Az erythroleukoplakiás és a carcinomás esetekben a mag jellemzõ, diffúz
festõdési képe volt látható.
MEGBESZÉLÉS: Megállapítjuk, hogy a mitózis-, az apoptózis- és Ki-67- index leukoplakia esetén prognosztikailag felhasználható markerek. A leukoplakia súlyosságával párhuzamosan
megváltozik a p53 lokalizációja. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 4, 333-338, 2002

Progression of the leukoplakia is associated to changes in apoptotic and mitotic index as well as in p53 and Ki-67 expression. INTRODUCTION: Leukoplakia is the most frequent preblastomatous alteration in the oral cavity. Its potential for malignant transformation is unpredictable. The aim of the present study was to provide data to the prognosis and molecular genetic background of this disease.
MATERIALS AND METHODS: Biopsy material from 15 leukoplakia patients and three oral squamous cell carcinoma patients treated at the Department of Periodontology, Semmelweis University were studied with histological and immunohistochemical methods. Hemotoxylin and eosin staining, Apop-Detect kit (for TUNEL reaction), immunohistochemical reactions for Ki-67 and p53 were applied. The severity of dysplasia, mitotic and apoptotic index and expression as well as distribution of Ki-67 and p53 were examined and related to the clinical appearance of leukoplakia.
RESULTS: Mitotic and apoptotic index, Ki-67 expression increased significantly in parallel with the severity of dysplasia and also with the clinical stage (homogenous, nodular erythroleukoplakia). Positivity and intracellular localisation of mutant p53 varied according to the clinical forms of leukoplakia. Homogenous and nodular forms showed cytoplasmic while erythroleukoplakia and carcinoma were characterized by nuclear positivity.
CONCLUSION: Increased mitotic, apoptotic and Ki-67 index may indicate unfavourable prognosis of
leukoplakia. The expression of Ki-67 and p53 in various forms of leukoplakia varies in parallel with the
severity of leukoplakia. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 4, 333-338, 2002


Beküldve: 2002. október 10.; elfogadva: 2002. október 30.
Elérhetőség: Dr. Szende Béla, I sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, H-1085 Budapest Üllõi út 26.; Tel: 266-0451, Fax: 266-0451

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad