MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 4, 2002

 Esetleírás

A Nemzeti Onkológiai Kutatásfejlesztési Konzorcium elsõ évi tevékenysége

Tímár József

Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A Konzorcium tevékenysége a népegészségügyi szempontból kiemelkedõ jelentõségû daganatokra koncentrál (emlõ- és colorectalis rák, fej-nyaki- illetve gyermekkori daganatok). Epidemiológiai vizsgálataink során számos fenti daganatféleség jellegzetes regionális mortalitási/morbiditási eltéréseit tártuk fel (emlõrák, prosztatarák, fej-nyaki daganatok) és bemutattuk a gyermekkori ALL morbiditásának lassú csökkenését. A molekuláris genetika módszertanának segítségével az örökletes emlõrák jellegzetes hazai mutációs sajátosságait illetve a fej-nyaki daganatokra potenciálisan hajlamosító DNS-repair enzim-polimorfizmust mutattunk ki. Új eljárásokat dolgoztunk ki a colorectalis daganatok hatékonyabb szûrésére (laktoferrinteszt), prognózisának pontosabb megítélésére (c-met-expresszió) és terápiás érzékenységének predikciójára (TS-expresszió). A gyermekonkológiai programban az ALL monitorozásával (WT1-génexpresszió) és terápiájával (IFN-?) kapcsolatosan tettünk újszerû megfigyeléseket. Kísérleti körülmények között bemutattuk, hogy a daganatos matrix-környezet jelentõsen befolyásolja a klasszikus kemoterápiás szerek daganatellenes hatásait. A tumoros progresszióra vonatkozóan számos olyan gént azonosítottunk melanomában (?IIbß3 integrin, CD44v3 és decorin proteoglikán, AMF-receptor) amelyek marker szerepet tölthetnek be vagy új terápiás célpontul szolgálhatnak. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 4, 297-300, 2002

Report on the first year of the activity of the National Oncological R&D Consortium. The project focuses on cancer types with outstanding publich health importance (breast-, colorectalhead
and neck cancers and childhood tumors). Epidemiological studies revealed significant regional differences in the mobidity/mortality of these cancer types in Hungary. Molecular epidemiological
studies revealed characteristic BRCA1 mutation patterns of familiar breast cancer and DNA repair
enzyme polymorphism in head and neck cancer. New methods have been developed for the screening
(lactoferrin), prognostication (c-met expression) or the prediction of therapeutic sensitivity (TS
expression) of colorectal cancer. In the pediatric oncology program alternative way of MRD monitoring
(WT1 expression) and a potential new therapeutic modality (IFN-alpha) of ALL was developed.
Experimental studies demonstrated that the tumoral matrix significantly influences the effects of the
classic chemotherapeutic agents. We have identified several genes the expression of which could
serve efficiently as markers or targets for therapy of the progression of melanoma (alphaIIbbeta3 integrin,
CD44v3 and decorin proteoglycans, AMF receptor). Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 4, 297-300, 2002


Beküldve: 2002. november 10.; elfogadva: 2002. november 15.
Elérhetőség: Dr. Tímár József, Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7–9.; Tel: 224-8786, Fax: 224-8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad