MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 4, 2002

 Közlemény

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

Gaudi István1, Kásler Miklós2

1SZTAKI, MTA, Budapest
2Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A szerzõk a KSH halálokok szerinti halálozási adatai alapján, kizárólag matematikai eszközökkel vizsgálják
a daganatos halálozás hazai alakulását az 1975 és 2001 közötti 27 évben. Meghatározzák a trendeket,
de ezeket nem az egyenleteikkel írják le, hanem az eredeti idõsorral együtt közös ábrán megrajzolja.
Így a matematikában kevésbé jártas olvasó számára is érthetõvé válnak az eredmények. Mindezeket nemenként és lokalizációnként elvégzik, majd az összes daganatos halálozásra együtt is. Megmutatják,
hogy a daganatos halálozás növekedése és csökkenése lokalizációnként és nemenként is más és más: a
szájüregi tumorok okozta halálozás kis szórás mellett egyenletesen növekedik, a colorectalis is, de a férfiaké nagyobb meredekségû. Nagyobb szórás mellett növekszik a melanoma halálozása, itt is a férfiaké
a nagyobb ütemû. Csökken a here és mindkét nemre a gyomor daganatos halálozása. Különbözik a két
nemre a tüdõrákos halálozás változása: a férfiaké 1994-ig egyenletesen növekedett, akkor megállt a növekedés. A nõké 1985 óta meredekebben növekedik, mint elõtte. Ugyancsak két szakaszra bomlik a nõi
emlõrákos halálozás, 1994-ig egyenletesen növekedett, azóta stagnál. Az összes rosszindulatú daganatos halálozásra pedig megállapítják, hogy megváltozott a növekedésnek a vizsgált idõszak elsõ 20 évében észlelt üteme, az utolsó hét év trendjének meredeksége nullától szignifikánsan nem különbözõ kis pozitív szám, azaz megszûnt a növekedés. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 4, 291-295, 2002

The course of cancer mortality in Hungary between 1975 and 2001. The course of cancer mortality in this country between 1975 and 2001 was analysed solely with mathematical methods using the mortality data provided by the Central Statistical Office. Mortality data were studied according to patient’s sex and tumour localisation and in relation to total cancer mortality. The increase and decrease in cancer mortality were found to differ by sex and tumour localisation: e.g. death rate caused by cancers of the oral cavity showed low deviation with an even increase just like the
mortality caused by colorectal cancer, the latter, however, was steeper with men. In case of melanoma
higher deviation was associated with increased mortality, again at a higher rate with men. Dying of testicular cancer and of gastric cancer in either sex showed decreasing tendencies. Lung cancer
mortality assumed different patterns in the two genders: with men it kept increasing at an even pace
until 1994 then the increase stopped. With women, however, the increase since 1985 was steeper than
earlier. The breast cancer mortality rates can also be divided into two periods. There was an even rise
until 1994 followed by stagnation. As to the total cancer mortality values, the authors state that the
rhythm of increase during the first 20 years of the study period had changed, the steepness of trends in
the last seven years can be expressed in a small positive number not differing from zero at significant
level which means that the increase in cancer mortality has stopped. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 4, 291-295, 2002


Beküldve: 2002. október 7.; elfogadva: 2002. november 13.
Elérhetőség: Gaudi István, SZTAKI, MTA, 1111 Budapest Lágymányosi u. 11.; E-mail: gaudi@sztaki.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad