MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 3, 2002

 Esetleírás

Tumorba való áttétképzõdés ritka esete: a tüdõrák áttéte secretoros meningeomába

Bori Rita1, Kiss Ákos Csaba2, Huszka Endre2, Szûcs Miklós3, Tusa Magdolna4, Cserni Gábor1

1Pathologiai osztály, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét
2Idegsebészeti osztály, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét
3Onkoradiológiai Központ, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét
4Radiológiai Osztály, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét

CÉL: A daganatok daganatba való áttétképzésének egy ritka esetét, valamint annak differenciáldiagnosztikai buktatóit ismertetni.
MÓDSZEREK ÉS EREDMÉNYEK: 48 éves nõ Sylvius-árokbeli secretoros meningeomájának mûtéti megoldását ismertetjük. A daganat kivizsgálása során felvetette a korábban operált tüdõ adenocarcinomával összefüggésbe hozható metastasis lehetõségét is. A szövettani vizsgálat secretoros
meningeomát igazolt adenocarcinoma áttéttel.
KÖVETKEZTETÉSEK: A secretoros meningeoma tünetei révén (kifejezett vizenyõ, térfoglalás, carcinoembryonalis antigén-secretio) és szöveti képe alapján (secretoros zárványok, cytokeratin-7 és carcinoembryonalis antigén-pozitivitás, vimentin-negativitás) adenocarcinoma metastasist utánozhat. A szerzõk tudomása szerint ez az elsõ közölt eset, amelyben a secretoros meningeomában írnak le áttétet. Az eset érdekességét a secretoros meningeomák és a tumor-tumor áttétképzés egyaránt ritka volta fokozza. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 3, 261-264, 2002

A rare case of tumour-to-tumour metastasis: secondary deposits of pulmonary adenocarcinoma in a secretory meningioma. OBJECTIVE: To report a rare case of tumour-to-tumour metastasis with differential diagnostic considerations.
METHODS AND RESULTS: We report the operation of a Sylvian fissure secretory meningioma in a 48 year-old woman. The tumour was suspicious of a metastasis related to a pulmonary adenocarcinoma operated 4 months before. Histopathology confirmed metastatic adenocarcinoma in a secretory meningioma.
CONCLUSIONS: Both secretory meningioma and tumour-to-tumour metastasis are rare, and to our knowledge this is the first report of such a rare coincidence. Secretory meningioma can simulate metastases both clinically (extensive oedema, space occupation, carcinoembryonic antigen secretion) and pathologically (secretory inclusions, positivity for cytokeratin 7 and carcinoembryonic antigen and
negativity for vimentin), and therefore may cause a special differential diagnostic dilemma. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 3, 261-264, 2002


Beküldve: 2002. január 28.; elfogadva: 2002. május 7.
Elérhetőség: Cserni Gábor, Pathologiai osztály, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad