MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 3, 2002

 Közlemény

Myositisek tumorral történõ társulása

András Csilla1, Ponyi Andrea2, Constantin Tamás2, Csiki Zoltán2, Illés Árpád2, Szegedi Gyula2, Dankó Katalin2

1Onkológiai Tanszék, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
2III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen

A VIZSGÁLAT CÉLJA: A polymyositis / dermatomyositis (PM/DM) rosszindulatú daganatokkal történõ társulását vizsgáltuk 214 PM/DM-es betegünk gondozása során, valamint tanulmányoztuk a daganattal társult esetek klinikai sajátosságait és a terápiás válaszreakció módosulásait.
VIZSGÁLATI MÓDSZER: A DEOEC III.sz.Belgyógyászati Klinika Immunológia szakrendelése által 1985 óta gondozott PM/DM-es betegek adatainak retrospektív elemzése a rendelkezésre álló dokumentációk alapján.
EREDMÉNYEK: 60 DM-es betegünk gondozása során 9 beteg esetében igazolódott daganat. 5 beteg esetében a DM-mel egyidõben, 4 beteg esetében pedig 2-2-3-7 évvel a DM megjelenése után. 154 PM-es betegünkben nem jelentkezett daganat.
KÖVETKEZTETÉSEK: A DM-es betegek 15%-ában jelentkezett daganatos megbetegedés. A betegek súlyos bõrtüneteket mutattak, melyek a DM terápiájára nehezen reagáltak. A daganattal egyidõben jelentkezõ DM-es betegek agresszívebb kezelést igényeltek, gyakran volt szükség szteroid mellett egyéb immunszuppresszív szerek alkalmazására is. A daganat terápiáját (mûtét, sugárterápia) követõen a bõr- és az izomtünetek jobban voltak befolyásolhatóak. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 3, 253-259, 2002

Association of myositis with tumors. AIMS OF THE STUDY: In the 214 polymyositis / dermatomyositis patients in our department we studied the association of polymyositis / dermatomyositis with malignant tumors, the clinical specificities and therapeutic response changes in these cases.
METHODS: Retrospective analysis of the data available since 1985 of the patients treated at the DEOEC 3rd Department of Internal Medicine.
RESULTS: From 60 patients with dermatomyositis 9 were diagnosed with neoplasia. In 5 patients simultaneously with the dematomyositis diagnosis, in the other 4 patients 2-2-3-7 years after the onset of dermatomyositis. In the 154 patients with polymyositis we did not observe development of tumors.
CONCLUSIONS: Neoplasm was observed in 15% of patients with dermatomyositis. The patients presented with serious skin involvement which did not respond well to the dermatomyositis treatment. The patients in whom tumors developed simultaneously with the dermatomyositis required more aggressive treatment. After the therapy of the tumor (surgery, radiotherapy), the skin and muscle symptomps responded better to the immunosuppresive therapy. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 3, 253-259, 2002


Beküldve: 2001. november 14.; elfogadva: 2002. január 29.
Elérhetőség: Dankó Katalin, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 4004 Debrecen Móricz Zs. krt. 22.; Tel: 52 414-969, Fax: 52 414-969; E-mail: danko@iiibel.dote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad