MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 3, 2002

 Közlemény

Második malignus tumor gondozott Hodgkin-kóros betegeinknél

Keresztes Katalin, Miltényi Zsófia, András Csilla, Illés Árpád

III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Debrecen

A VIZSGÁLAT CÉLJA: gondozott Hodgkin-kóros (HK) betegeinknél jelentkezõ második malignus tumor (MMT) elemzése.
BETEGEK ÉS MÓDSZEREK: 1967. január 1-tõl 1999. október 1-ig elsõdlegesen 534 HK-os beteget kezeltünk, 470 beteg adatai voltak a MMT jelentkezése szempontjából adekvátan feldolgozhatóak.
EREDMÉNYEK: 34 esetben (7,2%) MMT jelentkezett, 26 alkalommal (5,5%) szolid neoplasma (SZN), leggyakoribb a tüdõtumor volt (11/26). 8 esetben (1,7%) haematologiai malignitást (HM), 5/8 esetben non-Hodgkin-lymphomát (NHL) diagnosztizáltunk. A SZN-s betegek átlagéletkora a HK diagnózisakor 38,1 év (18-59 év), a MMT diagnosztizálásáig eltelt átlagos idõ 13,5 év (1-33 év) volt. A HM-nál az átlagéletkor 45 év (17-64 év), a látenciaidõ 3,2 év (9 hó-12 év) volt. A terápia a SZN jelentkezése elõtt: irradiáció 6, kemoterápia 8, kombinált kezelés 12 betegnél. A 20 kemoterápiás kezelésbõl 17 esetben CV/O/PP és variánsai szerepeltek. A HM-t megelõzõen kemoterápiában 5, kombinált kezelésben 3 beteg részesült, 7 esetben a CV/O/PP-t és variánsait kapták.
KÖVETKEZTETÉSEK: A MMT ritkább beteganyagunkban az irodalmi adatokhoz képest, fõleg a HM-t tekintve. Ez magyarázható a korábbi évtizedekre jellemzõ kevésbé intenzív kezelésekkel, rövidebb túlélési idõkkel. A napjainkban alkalmazott kezelések hatására már hosszan túlélõ betegeknél a terápia megtervezésekor a késõi szövõdmények, így a MMT elkerülésére is törekednünk kell. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 3, 247-251, 2002

Second malignancies in managing Hodgkin's disease. THE AIM OF THE STUDY: to analyse the incidence of second malignant neoplasms (SMN) in patients treated for Hodgkin’s disease.
PATIENTS AND METHODS: Since 1st January 1967, 534 patients have received primary treatment for Hodgkin’s disease and 470 cases have proved to be adequate for data analysis as regards to the development of SMN.
RESULTS: SMN developed in 34 cases (7.2%), solid neoplasms were diagnosed in 26 cases (5.5%), lung neoplasms had the greatest incidence (11/26), hematologic malignancies were detected in 8 cases (1.7%), and non-Hodgkin’s lymphoma was found in 5/8 cases. The mean age of patients with solid neoplasms was 38.1 years (18-59 years) at the diagnosis of Hodgkin’s disease and the length of time until the diagnosis of SMN was 13.5 years (1-33 years). The mean age of patients with hematologic malignancies was 45 years (17-64 years), the latency period was 3.2 years (9 months-12 years). The therapies employed prior to the development of solid neoplasms involve: irradiation in 6 cases, chemotherapy in 8 and combined therapy in 12 cases. Out of the 20 cases of chemotherapy, CV/O/PP and its variants were used in 17 cases. Prior to the development of hematologic malignancies, 5 patients had received chemotherapy, 3 combined therapy and 7 patients CV/O/PP and its variants.
CONCLUSIONS: The incidence of SMN, especially as regards to hematologic malignancies, was found lower in our patients as compared to literary data. This can be explained by the less intensive therapeutic
techniques employed earlier as well as by shorter survival periods. As a result of better therapeutic management, the chances of long term survivals have increased and we should make every effort to avoid late complications such as SMN when planning therapeutic strategies. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 3, 247-251, 2002


Beküldve: 2001. október 1.; elfogadva: 2002. január 29.
Elérhetőség: Dr. Keresztes Katalin, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum, 4004 Debrecen Móricz Zs. krt. 22.; Tel: 52 414-969, Fax: 52 414-969; E-mail: katalin@iiibel.dote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad