MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 2, 2002

 Közlemény

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10:C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon

Páldy Anna2, Nádor Gizella2, Vincze István2, Zsámbokiné Bakacs Márta2, Rajcsányi Ágnes2, Pintér Alán2

1Urológiai Osztály, Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet, Budapest
2Országos Környezet-egészségügyi Intézet, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, Budapest

A szerzõk a prosztatarák magyarországi mortalitási és morbiditási adatai alapján azt vizsgálták, hogy kimutatható-e területi halmozódás a teljes férfilakosságra vonatkoztatva, illetve korcsoportok szerint. Térinformatikai elemzõ módszer segítségével leíró epidemiológiai vizsgálat keretében elemezték a 2000 fõ lakosságú településnagyságig összevont településeken a prosztatarákos mortalitás és morbiditás országos átlagtól való eltérését az indirekt standardizálással számolt standardizált halálozási és morbiditási hányados (SHH, SMH) segítségével. Az országos átlagtól való eltérés szignifikanciáját a X2 -próbával ellenõrizték. Eredményeik szerint Magyarországon szignifikáns halálozási többlet igazolható 11 régióban, ez az ország területének 11,6%-a, itt él a férfi lakosság 25,6%-a. Szignifikáns morbiditási többlet figyelhetõ meg 8 megyében. A kedvezõtlen mortalitású és morbiditású régiók között szignifikáns korrelációt állapítottak meg (r=0.443, p<0,05). A korspecifikus morbiditás szerint 70 év felett mutatható ki a legnagyobb megbetegedési többlet, ami a Dunántúl 3, az Alföld 6 megyéjében halmozódik. Az igazolt területi és korcsoportos, mortalitási és morbiditási eltérések alapján kijelölhetõek azok a régiók, amelyekben halmozódik a prosztatarák, és ez megfelelõ alapot szolgáltat a további prevenciós stratégiai lépések kialakításához. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 2, 131-137, 2002

Spatial accumulation of mortality and morbidity from cancer of the prostate (ICD-10:C61). The authors examined the spatial accumulation of mortality and morbidity of cancer of the prostate of the total as well as age stratified male population of Hungary. Using GIS, a descriptive epidemiological study was carried out examining the spatial differences of mortality on settlement level with 2000 inhabitans by calculating standardized mortality and morbidity ratios. The significance of the difference of mortality and morbidity from the national mean was tested by chi square probe. On the basis of the results a significant excess in mortality was detected in 11 regions of the country. The unfavourable regions cover 11.6% of the territory of the country where 25.6% of the male population live. A significant excess morbidity can be observed in 8 counties. A significant correlation was found between the unfavourable regions of mortality and morbidity (r=0.443, p<0.05). The age-specific analysis of morbidity revealed the highest excess in morbidity in the age group over 70 years accumulating in 3 counties of Transdanubia and in 6 counties of the Great Plain. On the basis of the results of mortality and morbidity analysis according to age and areas the unfavourable regions can be identified where mortality and morbidity from cancer of the prostate accumulates. These studies serve as a basis for intervention strategies. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 2, 131-137, 2002


Beküldve: 2002. január 28.; elfogadva: 2002. március 25.
Elérhetőség: Dr. Páldy Anna, Országos Környezet-egészségügyi Intézet, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, 1097 Budapest Gyáli út 2 –6.; Tel: 1-476-1215, Fax: 1-476-1215

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad