MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 2, 2002

 Áttekintés

Daganatos betegségek korai felismerésére irányuló populációs szintû szûrõprogramok egészség-gazdaságtani elemzése - rendszerezett irodalmi áttekintés

Muszbek Noémi1, Koncz Tamás2, V. Hajdú Piroska1, Ádány Róza1

1Népegészségügyi Iskola, Debreceni Egyetem, Debrecen
2ÁOK, Debreceni Egyetem, Debrecen

A vizsgálat célja: A szûrhetõ daganatos megbetegedések okozta korai halálozás évtizedek óta egyre fokozódó mértéke a méhnyak-, az emlõ-, valamint a vastag-és végbélrák szervezett, lakossági szûrésének bevezetését halaszthatatlanná teszi. Mivel a szûrõprogramok költségvonzata igen jelentõs, fontos, hogy a meglévõ pénzügyi keretek felhasználása a lehetõ legnagyobb egészségnyereséget eredményezze.
Módszerek: A szerzõk az egészség-gazdaságtani szakirodalom rendszerezett irodalmi áttekintésének módszerével elemzik a fenti daganatok szûrõprogramjainak nemzetközi tapasztalatait.
Eredmények: Méhnyakrák esetében a Papanicolaou teszttel, mellrák esetében a mammographiával végzett
populációs alapú szûrés felel meg a WHO kritériumoknak. A ''spontán” szûrésnél a racionálisan szervezett szûrési programok mindig költséghatékonyabbak. A szexuálisan aktív nõi lakosság
méhnyakrák-szûrése esetén szervezeti forma szerint a mobil rendelõk, korosztályok szerint a 30-39
évesek szûrése tûnik a legkedvezõbbnek. Mellrákra költséghatékonysági szempontból az 50-69/70
éves korosztály kétévenkénti szûrése tekinthetõ referenciának. A szûrések gyakoriságának növelésére, a korosztály bõvítésére, valamint a rizikócsoportok kiválasztására vonatkozóan az eredmények ellentmondásosak. A vastag-és végbélrák esetén nincs a WHO kritériumoknak egyértelmûen megfelelõ
szûrési módszer. Legkedvezõbbnek a kétmintás FOBT tûnik, amelyet pozitív esetben colonoscopia követ az 55-74 évesek kétévenkénti szûrésénél.
Következtetések: Fontos, hogy egy elõzmények nélkül bevezetett behívásos-követéses program jól megtervezett legyen, figyelembe véve a tervezés során egyéb szempontok mellett a költséghatékonyságot is. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 2, 119-129, 2002

Economic evaluation of population-based mass screening for the early detection of cancer: a systematic review. PURPOSE: The increasing premature mortality due to cancer has made population based screening programs for cervical,breast and colorectal cancers inevitable in Hungary. However, when confronted with limited resources, the aim is that, within the budget constrain, the greatest possible health gain should be ''produced''.
METHODS: The authors made a systematic review of the international literature concerning the cost-effectiveness of screening programs for the above tumours.
RESULTS: In case of cervical cancer the Papanicolaou test, in case of breast cancer the mammography meet the WHO criteria for population-based mass screening. The well-designed organised screening programs are more cost-effective than the opportunistic screening. Among sexually active women, according to structure the mobile screening buses, according to age group screening of the 30-39 years old women seems the most favourable. For breast cancer, screening the 60-70 years old population every second year is the reference strategy from a health economic perspective. The cost-effectiveness results of either increasing the frequency of screening, extending the program for other age groups, or selecting a high-risk population are contradictory. In case of colorectal cancer there is no screening method, which would meet the WHO criteria. The two-day FOBT seems the most favourable, followed by colonoscopy for positive results, in the 55-74 years old population every second year.
CONCLUSION: In addition to fulfilling requirements for a population-based screening method, the cost-effectiveness perspective should be taken into account. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 2, 119-129, 2002


Beküldve: 2002. március 14.; elfogadva: 2002. május 25.
Elérhetőség: Muszbek Noémi, Népegészségügyi Iskola, Debreceni Egyetem, 4028 Debrecen Kassai út 26/B.; Tel: 52-460-190, Fax: 52-460-195; E-mail: mnoemi@hotmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad