MAGYAR ONKOLÓGIAVol 46, No. 2, 2002

 Közlemény

Rákmortalitás és -incidencia hazánkban, az európai adatok tükrében

Ottó Szabolcs, Kásler Miklós

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A rosszindulatú daganatos megbetegedések hazai halálozási aránya nagyon kedvezõtlen, a második haláloki tényezõ, kb. 25%-os gyakorisággal. A rokkantsági statisztikák szerint pedig az utóbbi 25 évben a daganatok miatt rokkantosított betegek aránya kb. 100%-kal emelkedett. A nemzetközi statisztikai mortalitási és incidenciaadatok alapján férfiaknál az elsõ, nõknél pedig a második helyet foglaljuk el. Mivel a daganatos betegségek Magyarországon különlegesen súlyos népegészségügyi problémát jelentenek, a szerzõk keresik ezen jelenségek okát és azokat a kitörési pontokat, amelyek segítséget nyújthatnak a kedvezõtlen tendenciák megállítására, illetve megfordítására. A hazai rákhelyzetet nemzetközi adatok fényében elemzik, amelynek során elsõsorban a lyoni európai rákcentrum tanulmányaira támaszkodnak, összehasonlítva a magyar Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a hazai Nemzeti Rákregiszter adataiból merített megállapításokkal. A 2000-2001-ben már megbízhatóan mûködõ hazai regiszter minden, az elõzõ naptári évben felfedezett daganatos beteg bejelentésére kiterjed, adatigénye magába foglalja a felfedezés évét, a felfedezéskori kiterjedést, a morfológiai kódot, valamint a terápiás beavatkozásokat. Örvendetes esemény, hogy az évtizedek óta emelkedõ magyarországi halálozási gyakoriság 2000-ben csökkent, elsõ ízben az elmúlt 25 év óta. A mortalitás és incidencia helyzete az ''Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 2001-2010” eredményes végigvitelével tovább javítható. Magyar Onkológia, Vol 46, Nr. 2, 111-117, 2002

Cancer mortality and incidence in Hungary in relation to international data. In Hungary mortality caused by malignant tumour diseases is very high. It is the second cause of death showing approximately 25% frequency. Statistics on disability has revealed that during the past 25 years the number of patients become invalid because of cancer has nearly doubled.In comparative international statistics cancer mortality and incidence of the Hungarian male population take the first and that of the female population the second place. The alarming public health problems caused by cancer in Hungary have prompted the authors to identify the causes and search for points of outbreak to stop and reverse these unfavourable tendencies. When analysing the current state of this country authors primarily rely on the studies of the European Cancer Centre, Lyon and those of the Hungarian Central Statistical Office (KSH) and National Cancer Registry. By years 2000-2001 the National Cancer Registry has become a reliable well functioning system. Its activities include the registration of all new cancer patients announced in the previous calendar year. Data processing requires information such as: year of diagnosis, tumour localisation and extension, morphological code and therapeutic interventions. It is a promising sign that the first time over the past 25 years cancer mortality decreased in year 2000. The unfavourable cancer mortality and incidence status in Hungary might be improved by the consistent accomplishment of the project ''For a Healthy Nation, A Public Health Project for years 2001-2010''. Hungarian Oncology, Vol 46, Nr. 2, 111-117, 2002


Beküldve: 2002. április 25.; elfogadva: 2002. május 10.
Elérhetőség: Dr. Ottó Szabolcs, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 224-8688, Fax: 224-8715

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad