MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 4, 2000

 Közlemény

Minimális reziduális betegség monitorozása gyermekkori akut leukémiában a WT1 gén perifériás vérben történõ expressziójának nyomonkövetésével

Rásó Erzsébet1, Varga Norbert1, Tímár József1, Magyarosy Edina2

1Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Haemato-onkológiai Osztály, Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

A minimális reziduális betegség (MRD) kimutatásához és a relapszus korai elõrejelzéséhez a citomorfológiai módszerek és a Southern-blott technika érzékenysége nem elegendõ, a különbözõ DNS-markerek kimutatásán alapuló PCR-technikák pedig csak a leukémiás esetek 20-30%-ában használhatók. Gyermekkori akut leukémiában a perifériás vérben a WT1 gén RNS-szintu expressziójának monitorozása számos kutatócsoport véleménye szerint kiválóan alkalmas a kórlefolyás követésére, az MRD érzékeny kimutatására, a relapszus korai jelzésére. Vizsgálatunkban 22 frissen diagnosztizált, 17 korábban diagnosztizált leukémiás és 19 nem-leukémiás gyermek perifériás vérét használtuk. Az irodalmi adatokhoz hasonlóan a gyermekkori leukémiák mintegy 80%-a bizonyult WT1-pozitívnak, függetlenül azok immunfenotípusától, ugyanakkor fals-pozitív eredményt semmilyen más betegségben nem találtunk (nem-
daganatos hematológiai kórképek, lymphadenopathiák, szolid tumorok stb). Tíz WT1 + leukémia esetében a teljes kezelési ciklus (1 év) során követtük a WT1-expresszió változásait a perifériás vérben. Megállapítható, hogy a WT1 + esetek mintegy 20%-ában lehet minimális reziduális betegséget valószínusíteni a terápia során, amit a csontvelõ és perifériás vér fénymikroszkópos vizsgálata nem jelez. Célunk ezen új, érzékeny diagnosztikus marker bevezetése a hazai klinikai gyakorlatba, amely az
eddigieknél nagyobb érzékenységgel alkalmas az akut leukémiákban a minimális reziduális betegség kimutatására. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 4, 297-303, 2000

Nested PCR detection of WT1 expression in the peripheral blood in childhood acute leukemia. Detection of minimal residual disease (MRD) in childhood leukemia is not possible by cytomorphology or Southern blotting due to their low sensitivity. On the other hand, the use of DNA markers and PCR amplification is helpful in a smaller proportion of leukemia cases (20-30%). Since childhood leukemia is characterized by WT1 gene expression in the majority of cases,monitoring of WT1 expression in the peripheral blood was suggested to be a method of choice to detect MRD. We have studied 22
newly diagnosed childhood acute leukemias and 17 cases in remission. As controls, 19 patients with non-leukemic diseases were included. The majority of our acute leukemia cases (80%) were proved to be WT1 expressors using a highly sensitive nested PCR technique. Ten WT1 + cases have been monitored for a year throughout the inicial therapy phase, using peripheral blood tests. We observed that in 20% of the follow-up cases MRD was suggested which was not detectable by any other methods. It is our intention to introduce this new molecular technique into the clinical management of childhood acute leukemia. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 4, 297-303, 2000


Beküldve: 2000. szeptember 12.; elfogadva: 2000. november 1.
Elérhetőség: Dr. Rásó Erzsébet, Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, H1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 36(1) 224-8600/1353, Fax: 36(1) 224-8706; E-mail: raso@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad