MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 4, 2000

 Közlemény

A heredaganatok korai diagnózisa

Géczi Lajos1, Horváth Zsolt1, Beczássy Enikõ1, Kisbenedek László2, Bak Mihály1, Bodrogi István1

1Kemoterápia B.osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Jahn Ferenc Kórház, Budapest

A vizsgálat célja: A szerzõk ''a heredaganatok korai diagnózisa'' program 3 éves eredményeit mutatják be. A program célja a diagnosztikus idõ csökkentése, heredaganatok korai felismerése.
Módszerek: A heredaganatok korai tüneteinek, hajlamosító tényezõinek és a hereönvizsgálat módszerének a médián keresztül történt ismertetését követõen 1995. április 1. és 1998. április 1. között 5056 önkéntest vizsgáltak. A vizsgálat a here fizikális és ultrahang-vizsgálatából, tumor gyanúja esetén marker - (alfa-fetoprotein, béta-choriogonadotropin) vizsgálatokból állt.
Eredmények: A daganat elõfordulása a hereduzzanattal vagy csomóval jelentkezõ önkéntesek között 1,28% volt. A panaszmentes, fájdalommal, érzékenységgel, mint fõ panasszal és a here betegségeivel össze nem függõ panaszokkal jelentkezõk között tumort nem észleltek. Tapintható csomó és hereduzzanattal jelentkezõk esetén a daganat 4,5, illetve 3,9%-ban fordult elõ. Három év alatt 30 páciensnél összesen 32 daganatot ismertek fel. Négy daganat jóindulatú, 15 seminoma (két kétoldali) és 13 non-seminoma volt. A rosszindulatú heredaganat gyakorisága a 15 és 40 év közötti panaszosak között volt a leggyakoribb, 1,6%. Kilenc beteg I/A, kilenc I/B, egy I/S, három II/A, egy II/B és kettõ a III/B stádiumba tartozott. Egy beteg a kasztrációt követõen nem jelentkezett. A többi beteg az alkalmazott kezeléssel teljes remisszióba került.
Következtetések: A panaszmentes önkéntesek vizsgálata a heredaganat növekvõ elõfordulási gyakorisága ellenére nem eredményes. A heredaganatok korai tüneteinek ismerete, a here önvizsgálata, valamint gyanú esetén ultrahangvizsgálata biztosítja a korai diagnózist, ennek ellenére a daganatra veszélyeztetett korcsoport általános korai diagnózis programja nem javasolható. A korai diagnózist
az egészségnevelés, a veszélyeztetett populáció folyamatos felvilágosítása, e populációval foglalkozó
egészségügyi személyzet képzése, az elsõ észlelõ orvos korai diagnózist szolgáló tevékenysége, az idejében végzett ultrahangvizsgálat biztosíthatja. A korai diagnózis programban a marker-meghatározások az esetek kis részében segítik a diagnózist. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 4, 275-283, 2000

Early diagnosis of testicular cancer. PURPOSE: The authors analyze their 3-year results of the ''educational and early detection program for testicular cancer''. The goals of the program are to reduce the duration of symptoms and to improve early detection.
METHODS: Advertisements were placed in the media describing the early signs of testicular cancer, the risks factors, the correct method of self-investigation and the importance of early detection. Between 1 April, 1995 and 1 April, 1998 5056 volunteers were examined. They underwent physical and ultrasound examination of the testicles, and in case of suspicious findings, tumor markers (alpha-fetoprotein, human choriogonadotropin) were checked.
RESULTS: Testicular tumors were found in 1.28% of patients with symptoms (testicular enlargement or nodules). No tumor was found in the population that was symptom-free, or in patients with pain, sensitivity to palpation, or unrelated complaints. Of the patients with a palpable lump and swollen testicles, 4.5 and 3.9% were found to have tumors respectively. In total 32 testicular tumors were detected in 30 patients: 15 (2 bilateral) seminomas, 13 non-seminomas and 4 benign tumors. The occurrence of malignant testicular tumors was most frequent, 1.6% in the age group between 15 and 40 years. The stages were as follows: 9 I/A, 9 I/B, 1 I/S, 3 II/A, 1 II/B and 2 III/B. One patient was lost to follow-up after castration. All the other patients achieved complete remission.
CONCLUSION: Despite the increasing incidence of testicular cancer screening of asymptomatic men does not lead to detection of tumors. The awareness of the early signs associated with cancer, self-examination, ultrasound examination of the testicle help in establishing an early diagnosis, nevertheless a
widescale program for the early detection of testicular cancer is not justifiable. Effective early detection should be based on an educational program for the population at risk, the appropriate training of doctors and staff engaged in the health care of the young, and the initiation and facilitation of early ultrasound examination at the first symptoms. Serum markers play a limited role in early diagnosis. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 4, 275-283, 2000


Beküldve: 2000. augusztus 9.; elfogadva: 2000. november 20.
Elérhetőség: Dr. Horváth Zsolt, Kemoterápia B.osztály, Országos Onkológiai Intézet, H1122 Budapest Ráth Gy. 7-9.; Tel: 36(1) 224-8600, Fax: 36(1) 224-8620; E-mail: horvathzs@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad