MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 4, 2000

 Közlemény

A sugárkezelés szerepe a gyermekkori medulloblastoma recidívájának és központi idegrendszeri áttéteinek megelõzésében

Kocsis Béla1, Pap Lilla1, Székely Gábor2, Takácsi Nagy Zoltán1, Németh György1

1Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Onkocytogenetikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A vizgálat célja: Medulloblastomás beteganyag mutét utáni sugárkezelésének bemutatása, az eredmények kiértékelése.
Módszer: 1986 és 1998 között 66 gyermek részesült posztoperatív sugárkezelésben. A 45 fiú és 21 leány átlagéletkora 8,3 év volt. A betegek lineáris gyorsítón kapták a sugárkezelést, a magas rizikójú csoportba tartozók 36 Gy-t, az alacsony rizikójú csoportba tartozók 30 Gy-t a teljes koponyára és gerincvelõre. Ezután mindkét csoportnál 20-20 Gy boost irradiáció következett a hátsó scalára.
Eredmény: Mind a 66 beteg sorsát nyomon tudták követni. Az átlagos követési idõ 45,4 hó (6-137 hónap). A 8 éves, illetve fiatalabb gyermekek gyógyulási esélye kisebb, mint a 8 évnél idõsebbeké. 60 hónap után a 8 évnél fiatalabb gyermekek 67,6%-a él, míg a 8 évnél idõsebbek 75,9%-a van életben. A radikális mutéten átesett betegek közül 20 él (64,5%), 11 exitált. A betegek 71%-ánál volt 5 éves túlélés. A részleges mutéten átesett betegek közül 24 él (68,6%), 11 exitált, 5 éves túlélést a betegek 71,4%-ánál tapasztaltunk. 66 betegbõl 23-nál (34,8%) lépett fel recidíva, ami egyben a leggyakoribb halálokot is jelentette.
Következtetés: A mutéti radikalitás nem volt szignifikáns befolyással a betegek túlélési esélyeire. Ez a mutéti leírásból történõ értékelés és a késõbbi kontroll MR-, illetve CT-vizsgálatok eredményei közti, néhány esetben fennálló diszkrepanciával magyarázható. A tumorstádium, a betegek életkora, a rizikó-csoportba tartozás, és a metasztázisok száma és elhelyezkedése ellenben fontos információk az életkilátások elõrejelzésekor. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 4, 265-269, 2000

The role of radiotherapy in the prevention of recurrence and central nervous system metastases in childhood medulloblastoma. PURPOSE: To present the postoperative radiotherapy technique in children with medulloblastoma, and analyse the effectiveness of radiotherapy and the survival data.
MATERIALS AND METHODS: 66 consecutive children (45 male and 21 female) received postoperative chemotherapy and radiotherapy between 1986 and 1998. The mean age was 8.3 years. The radiotherapy was performed with linear accelerator 9MV X-ray irradiation. The high risk patients received 36 Gy craniospinal irradiation, the low risk patients recived 30 Gy. The boost irradiation to the posterior fossa was 20 Gy in both patient groups. The patients received multi-drug chemotherapy immediately after the tumor resection. The radiotherapy started 6-8 weeks after the operation.
RESULTS: All 66 patients were evaluated. The mean follow-up time was 45.4 months. The chance of
cure is higher at age 8 or more, and less favorable under age 8. After 60 months 68.6% of children under age 8 and 75.9% older than 8 are alive. 20 children (64.5%) are alive after radical tumorectomy and 11 died. The 5 year overall survival was 71%. Recurrence was observed in 23/66 cases, it was the most frequent cause of death. Local failure was in posterior fossa in 15 patients (68.2%).
CONCLUSION: The radicality of operation had no significant influence to the overall survival. The tumor stage, age of patients, risk group and metastases are important prognostic factors. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 4, 265-269, 2000


Beküldve: 2000. szeptember 1.; elfogadva: 2000. november 10.
Elérhetőség: Dr. Kocsis Béla, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, H1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 36(1) 224-8700, Fax: 36(1) 224-8620

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad