MAGYAR ONKOLÓGIAVol 44, No. 4, 2000

 Közlemény

A Ewing-sarcomás betegek tünetmentes túlélési esélyeinek értékelése a Gyermekonkológiai Szekció eredményei alapján

Babosa Mária1, Garami Miklós1, Hauser Péter1, Schuler Dezsõ1, Szendrői Miklós2

1II.sz. Gyermekgyógyászati Kklinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Orthopédiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

A Magyar Gyermekonkológiai Munkacsoport Tumorregiszterében 12 év során rögzített 65 Ewing-sarcomás beteg adatait - prognosztikai szempontok szerint - elemeztük. Célunk a túlélés vizsgálata volt. Ahol a rendelkezésünkre álló adatszám megengedte, következtetéseinket statisztikai vizsgálatokkal is megerõsítettük.
Eredmények: Anyagunkban a panaszok megjelenésétõl a diagnózis felállításáig eltelt idõtartam
szélsõértékei: 2-16 hónap. A tünetmentes túlélés a metasztázissal nem rendelkezõknél Kaplan-Meier módszerével 0.39, míg a pulmonalis vagy más (primer) áttétekkel diagnosztizált betegeknél 0.24. Következtetések: Az eredmények az irodalmi túlélési adatok határértékei alatt maradnak, bár a különbség nem szignifikáns. A rosszabb eredmények döntõ oka a késõn felismert, metasztázissal diagnózisra került
betegek viszonylagosan magas aránya. Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 4, 261-264, 2000

Survival of Ewing’ s sarcoma patients in Hungary. Correlation between different prognostic factors and the overall survival of Ewing’s sarcoma patients has been investigted. In this study data have been selected from the databank of Hungarian Pediatric Oncologist Section (1988-1999) (n=65). Whenever it was possible statistical analysis has been performed.
Results: In our patients time interval from the primary symptoms to the diagnosis was 2-16 months. The average event-free survival in patients suffering from Ewing’s sarcoma without metastasis is 0.39. Meanwhile, this value in patients with pulmonary or other metatasis is 0.24 (Kaplan-Meier analysis). Conclusion: Our results show a moderate difference between the Hungarian and the international event-free survival. Late detection is one of the answers of this discrepancy. Hungarian Oncology, Vol 44, Nr. 4, 261-264, 2000


Beküldve: 2000. szeptember 4.; elfogadva: 2000. november 20.
Elérhetőség: Dr. Babosa Mária, II.sz. Gyermekgyógyászati Kklinika, Semmelweis Egyetem, H1094 Budapest Tûzoltó u. 7-9.; Tel: 36(1) 215-1380

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad